Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on vammaisia henkilöitä edustava yhteistyöelin, joka edistää vammaisten äänen kuulumista päätöksenteossa.

Porissa vammaisneuvoston kausi on aina kaksivuotinen vaihtuen parittomien vuosien keväänä. Vammaisneuvostossa ovat edustettuina paikallisten vammaisyhdistysten keskuudestaan valitsemat jäsenet (8), SAMK:n edustaja, kaupunginhallituksen edustajat (3) sekä sihteeri. Vammaisyhdistyksiä neuvostossa on mukana 35 kappaletta.

Vammaisneuvoston keskeiset tehtävät

  • seurata YK:n vammaissopimuksen toteutumista kaupungissa
  • seurata vammaisväestön tarpeita ja vastaavien palveluiden kehitystä
  • tehdä aloitteita, lausuntoja ja esityksiä valmistelijoille ja päätöksentekijöille vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa
  • edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon
  • vaikuttaa ympäristön ja liikenteen suunnitteluun ja toteutukseen vammaisten henkilöiden näkökulmasta
  • edistää vammaisten henkilöiden ja heitä edustavien järjestöjen ja viranhaltijoiden yhteistoimintaa
  • edistää vuorovaikutusta vammaisten henkilöiden ja eri väestöryhmien välillä

Vammaisneuvoston jäsenet 2023-2025

JäsenVarajäsen
Tiina Rinne, puheenjohtaja
Satakunnan Neuroyhdistys
tiina.rinne@pori.fi
Helena Ranta
Porin Seudun Diabeetikot ry
Jari Kauranen, varapuheenjohtaja
Porin seudun lihastautiklubi
Helena Alsela
Satakunnan Munuais- ja maksayhdistys ry
Lauri Levo
Noormarkun Seudun Invalidit ry
lauri.levo@pori.fi
Harri Salminen
Porin Kuuloyhdistys ry
Pekka Wahlroos
Satakunnan AVH yhdistys ry
pekka.wahlroos@pori.fi
Lennart Laitinen
Porin Sairaus- ja Tapaturmainvalidit ry
Pertti Kärkkäinen
Satakunnan Näkövammaiset ry
pertti.karkkainen@pori.fi
Janica Uusitalo
Porin Seudun Reumayhdistys ry
Kaija-Liisa Lohivuo
Satakunnan Selkäyhdistys ry
kaija.lohivuo@pori.fi
Kai Kotiranta
Porin mielenterveysyhdistys Hyvis ry
Katja Halinen
Porin Seudun Kehitysvammaisten tuki ry
katja.halinen@pori.fi
Saini Lepistö
Suomen Kuurosokeat ry
Noona Mäkitalo
Satakunnan Epilepsiayhdistys ry
Eija Vaajakari
Satakunnan Allergia- ja Astmayhdistys ry
Kati Karinharju
SAMK
kati.karinharju@samk.fi
Riikka Tupala
SAMK
Kaupunginhallituksen edustajatVarajäsenet
Juha Kantola
juha.kantola@pori.fi
Aila Haikkonen
aila.haikkonen@pori.fi
Helvi Walli
helvi.walli@pori.fi
Marketta Juntunen
marketta.juntunen@pori.fi
Marianna Turunen
marianna.turunen@pori.fi
Sanna Aaltonen
sanna.aaltonen@pori.fi
Sihteeri
Elli-Mari Sulonen
044 701 4774
elli-mari.sulonen@pori.fi

Porin Vammaisneuvostoon kuuluvat järjestöt:

Hengityslaitepotilaat ry, Porin alue
Noormarkun Seudun Invalidit ry
Polioinvalidit ry, Satakunnan osasto
Porin Kuuloyhdistys ry
Porin Kuurojen Yhdistys Ry
Porin Mielenterveystoiminnan Tuki ry
Porin Sairaus- ja Tapaturmainvalidit ry
Porin Seudun CP-yhdistys ry
Porin Seudun Diabeetikot ry
Porin Seudun Hengitysyhdistys ry
Porin Seudun Invalidit Ry
Porin Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
Porin seudun keliakiayhdistys ry
Porin Seudun Lihastautiklubi
Porin Seudun Muistiyhdistys ry
Porin Seudun Parkinson-yhdistys ry
Porin Seudun Reumayhdistys ry
Porin Seudun Sydänyhdistys ry
Satailco ry
Satakunnan Aivovammayhdistys ry
Satakunnan Allergia- ja Astmayhdistys ry
Satakunnan Autismi-, ADHD- ja Dysfasiayhdistys SAMDY ry
Satakunnan AVH yhdistys ry
Satakunnan Epilepsiayhdistys ry
Satakunnan Kuulovammaisten Lasten Tuki ry
Satakunnan kuurosokeiden kerho
Satakunnan Meniere-yhdistys Ry
Satakunnan munuais- ja maksayhdistys ry
Satakunnan Neuroyhdistys ry
Satakunnan Näkövammaiset ry
Satakunnan Psoriasisyhdistys ry
Satakunnan Selkäyhdistys ry
Satakunnan Sydänlapset ja-aikuiset ry
Satakunnan Syöpäyhdistys r.y.