Vaikuttamistoimielimet

Valokuva nuorten kyselytunnista

Lautakuntien lisäksi kaupungilla on pysyväluonteisia toimikuntia ja neuvottelukuntia, jotka kokoontuvat säännöllisesti tai tarvittaessa. Porin kaupungissa on nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto, vanhusneuvosto ja rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto (Nuva) tekee aktiivisesti vaikuttamistyötä edustamalla kaikkia porilaisia nuoria ja järjestämällä erilaisia tapahtumia. Nuvan jäseneksi voi päästä kuka tahansa 13–20-vuotias vaikuttamisesta kiinnostunut porilainen tai Porissa opiskeleva nuori. Nuvan toimintakausi kestää vuoden ja joka joulukuu pidetään Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous. Uudet jäsenet ovat tervetulleita mukaan ympäri vuoden.

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on Porin kaupungin ja alueella toimivien järjestöjen lakisääteinen yhteistyöelin, joka mahdollistaa vammaisten äänen kuuluvan päätöksenteossa. Vammaisneuvosto voi antaa lausuntoja, tehdä esityksiä tai kannanottoja lautakunnille, valtuustolle, kaupunginhallitukselle sekä virastoille.

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on lakiin perustuva kunnallinen yhteistyöelin. Vanhusneuvosto on vanhusväestön, heidän järjestöjensä ja kunnallisen päätöksenteon välinen vaikutuskanava. Kaupunginhallitus valitsee vanhusneuvoston puheenjohtajan sekä vahvistaa vanhustyön järjestöjen ja kunnallisten toimielinten edustajat kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta

Veteraaniasiain neuvottelukunta toimii veteraanijärjestöjen ja Porin kaupungin yhteistyöelimenä. Sen tehtävänä on valmistella paikallisia veteraaniasioita, kuten kuntoutusta, hoitoavun järjestämistä ja virkistystoimintaa.