Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on ikäihmisiä edustava yhteistyöelin, joka edistää iäkkäiden äänen kuulumista päätöksenteossa. Vanhusneuvoston jäseniä ovat kaupunginhallituksen valitsemat eläkeläisjärjestöjen, hoitotyön koulutuksen ja kolmannen sektorin edustajat. Kaupunginhallitus nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vanhusneuvoston työtä ohjaa työvaliokunta, johon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 1-3 neuvoston keskuudestaan valitsemaa jäsentä.

Vanhusneuvoston keskeiset tehtävät

  • seurata ikääntyneen väestön tarpeita ja vastaavien palveluiden kehitystä
  • tehdä aloitteita, lausuntoja ja esityksiä valmistelijoille ja päätöksentekijöille ikääntyneitä koskevissa asioissa
  • edistää ikääntyneiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon
  • vaikuttaa ympäristön ja liikenteen suunnitteluun ja toteutukseen ikääntyneiden näkökulmasta
  • edistää ikääntyneiden ja heitä edustavien järjestöjen ja viranhaltijoiden yhteistoimintaa
  • edistää vuorovaikutusta ikääntyneiden ja eri väestöryhmien välillä

Vanhusneuvoston jäsenet 2023-2025

JäsenVarajäsen
Britta Raitala, puheenjohtaja
britta.raitala2@gmail.com
Aulikki Harju
Osmo Pulli, varapuheenjohtaja
osmo.pulli@netikka.fi
Pertti Rajala
Juhani Wallin
juhani.k.wallin@gmail.com
Eeva Ruissalo
Ari Nordström
ari.nordstrom@pori.fi
Esa Anttila
Kaarina Talola
kaarina.talola@gmail.com
Tuula Telin
Pertti Harju
harjupe@gmail.com
Raili Häkkinen
Ulla Kallio
ulla.kallio@evl.fi
Pirjo Ojavalli
Anna-Mari Järvelä
anna-mari.jarvela@winnova.fi
Susanna Alarvo-Messo
Outi Penttinen
outi.penttinen@evl.fi
Irma Roininen
Paula JylheAuli Olenius
Minna HuhtalaSirpa Jaakkola-Hesso
Marja LehdonmäkiSirkka-Liisa Riikonen
Eeva-Liisa Koskinen
eeva-liisa.koskinen@redcross.fi
Anne-Mari Hakuni
Sihteeri
Alina Isoviita
044 701 4391
alina.isoviita@pori.fi