Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on ikäihmisiä edustava yhteistyöelin, joka edistää iäkkäiden äänen kuulumista päätöksenteossa. Vanhusneuvoston jäseniä ovat kaupunginhallituksen valitsemat eläkeläisjärjestöjen, hoitotyön koulutuksen ja kolmannen sektorin edustajat. Kaupunginhallitus nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vanhusneuvoston työtä ohjaa työvaliokunta, johon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 1-3 neuvoston keskuudestaan valitsemaa jäsentä.

Vanhusneuvoston keskeiset tehtävät

  • seurata ikääntyneen väestön tarpeita ja vastaavien palveluiden kehitystä
  • tehdä aloitteita, lausuntoja ja esityksiä valmistelijoille ja päätöksentekijöille ikääntyneitä koskevissa asioissa
  • edistää ikääntyneiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon
  • vaikuttaa ympäristön ja liikenteen suunnitteluun ja toteutukseen ikääntyneiden näkökulmasta
  • edistää ikääntyneiden ja heitä edustavien järjestöjen ja viranhaltijoiden yhteistoimintaa
  • edistää vuorovaikutusta eri ikäisten väestöryhmien välillä

Vanhusneuvoston jäsenet 2023-2025

JäsenVarajäsen
Britta Raitala, puheenjohtaja
britta.raitala2@gmail.com
050 365 4109
Aulikki Harju
Osmo Pulli, varapuheenjohtaja
osmo.pulli@pori.fi
Pertti Rajala
Juhani Wallin
Porin Eläkeläisjärjestöjen Yhteistyötoimikunta
juhani.k.wallin@gmail.com
Eeva Ruissalo
Ari Nordström
Porin Eläkeläisjärjestöjen Yhteistyötoimikunta
ari.nordstrom@pori.fi
Esa Anttila
Kaarina Talola
Porin Eläkeläisjärjestöjen Yhteistyötoimikunta
kaarina.talola@gmail.com
Tuula Telin
Pertti Harju
Porin Eläkeläisjärjestöjen Yhteistyötoimikunta
pertti.harju@pori.fi
Raili Häkkinen
Ulla Kallio
Porin ev. lut. seurakuntayhtymä
ulla.kallio@evl.fi
Pirjo Ojavalli
Anna-Mari Järvelä
Länsirannikon koulutus Oy/WinNova
anna-mari.jarvela@winnova.fi
Susanna Alarvo-Messo
Outi Penttinen
Satakunnan Vanhustuki ry
outi.penttinen@porinhyvis.fi
Irma Roininen
Paula Jylhe
Satakunnan Omaishoitajat ry
paula.jylhe@gmail.com
Auli Olenius
Minna Huhtala
Satakunnan ammattikorkeakoulu
minna.huhtala@samk.fi
Sirpa Jaakkola-Hesso
Marja Lehdonmäki
Porin Seudun Muistiyhdistys ry
lehdonma@gmail.com
Sirkka-Liisa Riikonen
Eeva-Liisa Koskinen
Suomen Punainen Risti, Satakunnan Piiri
eeva-liisa.koskinen@redcross.fi
Anne-Mari Hakuni
Sihteeri
Alina Isoviita
alina.isoviita@pori.fi
044 701 4391