Hakeminen

Porin Lyseon ja Porin suomalaisen yhteislyseon (PSYL:n) lukiot yhdistyivät hallinnollisesti Porin lukioksi elokuussa 1.8.2021. Elokuusta 2022 lähtien kaikki Porin lukion opiskelijat opiskelevat Tasavallankadun toimipisteessä. 

Lukiokoulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa sähköisesti osoitteessa: www.opintopolku.fi.  Lisäksi hakija täyttää Porin lukion ainevalintakortin. Urheilulukioon hakevat täyttävät opintopolussa urheilijoiden lisäkysymykset.  Verkkosivuiltamme löydät myös ohjeen Porin lukion valintakortin avaamiseen. ** Huom! Ainevalintakortti toimii parhaiten selaimen uusi incognito / uusi inprivate / uusi yksityinen ikkuna -tilassa, jonka löydät valikosta selaimen yläpalkin oikeasta reunasta. Mikäli käyt linkistä avautuvalla ainevalintakortti-sivulla ja et täytä korttia, niin tämän jälkeen kortti on täytettävä avaamalla seuraava osoite selaimen uusi incognito / uusi inprivate / uusi yksityinen ikkuna -tilassa: https://pori.inschool.fi/browsecourses/?school-id=152

Yleinen lukioon pääsyn edellytys on peruskoulun oppimäärän suoritus. Opiskelija valitaan hänen ensimmäiselle sijalle asettamaansa lukioon, mikäli keskiarvo tai pisteet riittävät.

Jos lukioon on enemmän hakijoita kuin täytettäviä opiskelijapaikkoja, opiskelijat valitaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieras kieli, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto ja maantieto) arvosanojen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä.

Porin lukion hakulinjojen osalta:

  • Luonnontiedelinjan valinnassa huomioidaan lukuaineiden keskiarvo painotettuna biologian, fysiikan ja kemian arvosanat kertoimella kaksi (2) ja matematiikan arvosana kertoimella kolme (3).
  • Urheilulinjan hakijat täyttävät opintopolussa urheilijoiden lisäkysymykset. Vanha urheilijatietolomake ei ole enää käytössä. Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun. 
  • Englanninkielisen painotuksen linjan opiskelijavalinnassa hakijan on osallistuttava englannin kielen valintakokeeseen. Kaikille hakijoille lähetetään kutsu valintakokeeseen huhtikuussa. Valintakoe järjestetään keskiviikkona 11.5.2022  13:15 Porin lukiossa, os. Tasavallankatu 4, 28130 Pori (sisäänkäynti Tasavallankadun ja Koulukadun kulmasta "pyöröovista"). Hakija voi saada lisäpisteitä aiemmista opinnoista englanninkielisen opetussuunnitelman mukaan; opinnot ulkomailla, opinnot suomalaisissa englanniksi rikastetuissa peruskouluissa kuten esimerkiksi PSYL:n ja Cygnaeuksen English classes. Hakijan tulee toimittaa todistukset aiemmista opinnoista 1.4. mennessä.
  • Ilmaisutaidossa voi saada lisäpisteitä harrastustoiminnasta, jos hakija toimittaa 1.4. mennessä harrastustoiminnan ohjaajien allekirjoittamat todistukset.

Kaikkien hakijoiden tulee täyttää Porin lukion ainevalintakortti hakuajan loppuun mennessä. Porin lukion ainevalintakortteja ja urheilijatietolomakkeita voi myös tiedustella oman koulun opinto-ohjaajalta tai tulostaa itse.

Yhteishaun tulokset julkistetaan kesäkuussa 

Päätös opiskelijoiden ottamisesta lukioon julkistetaan kesäkuun puoliväliin mennessä. Yhteishaun tuloksista ilmoitetaan hakijoille kirjeitse ja lukioiden alaovissa sekä sähköpostitse hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

  • Porin lukioon valitut uudet opiskelijat (tiedot julkistetaan kesäkuussa)

Lukiopaikka varmistetaan sähköisesti opintopolun kautta 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalintojen julkistamisesta. Lisätietoja lukioon hakemisesta saa yläluokkien opinto-ohjaajilta. Yhteystiedot löytyvät perusopetuksen koulujen kotisivuilta.