Hakeminen

Ajankohtaista

Infotilaisuus

Porin lukio järjestää vuosittain marraskuussa 9.-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen infotilaisuuden. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta ilmoitetaan tällä sivulla myöhemmin.

Tietoa Porin päivälukioiden yhdistymisestä: katso Porin lukio -video.

Hakeminen 

Porin Lyseon ja Porin suomalaisen yhteislyseon (PSYL:n) lukiot yhdistyvät hallinnollisesti Porin lukioksi elokuussa 1.8.2021. Kevään 2021 yhteishaussa kaikki opiskelijat hakevat opintopolussa PSYL:n lukion linjoille ja opiskelupaikan saaneet valitaan aluksi kesällä PSYL:n linjoille. Elokuussa Porin lukion hallinnon aloittaessa toimintansa, opiskelijoiden opetusta on molemmissa rakennuksissa  eli Lyseossa ja Porin suomalaisessa  yhteislyseossa.

Lukiokoulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa sähköisesti osoitteessa: www.opintopolku.fi.  Lisäksi hakija täyttää Porin lukion ainevalintakortin. Urheilulukioon hakevat täyttävät aina myös urheilutietolomakkeen. Verkkosivuiltamme löydät myös ohjeen Porin lukion valintakortin avaamiseen. ** Huom! Ainevalintakortti toimii parhaiten selaimen uusi incognito / uusi inprivate / uusi yksityinen ikkuna -tilassa, jonka löydät valikosta selaimen yläpalkin oikeasta reunasta. Mikäli käyt linkistä avautuvalla ainevalintakortti-sivulla ja et täytä korttia, niin tämän jälkeen kortti on täytettävä avaamalla seuraava osoite selaimen uusi incognito / uusi inprivate / uusi yksityinen ikkuna -tilassa: https://pori.inschool.fi/browsecourses/?school-id=152

Yleinen lukioon pääsyn edellytys on peruskoulun oppimäärän suoritus. Opiskelija valitaan hänen ensimmäiselle sijalle asettamaansa lukioon, mikäli keskiarvo tai pisteet riittävät.

Jos lukioon on enemmän hakijoita kuin täytettäviä opiskelijapaikkoja, opiskelijat valitaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieras kieli, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto ja maantieto) arvosanojen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä.

Porin lukion hakulinjojen osalta:

  • Luonnontiedelinjan valinnassa huomioidaan lukuaineiden keskiarvo painotettuna biologian, fysiikan ja kemian arvosanat kertoimella kaksi (2) ja matematiikan arvosana kertoimella kolme (3).
  • Urheilulinjan hakijoiden on toimitettava hakuajan päättymiseen mennessä urheilijatietolomake ja kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun. Hakulomake löytyy tämän sivun Lisätietoja-osiosta.
  • Englanninkielisen painotuksen linjan opiskelijavalinnassa hakijan on osallistuttava englannin kielen valintakokeeseen. Kaikille hakijoille lähetetään kutsu valintakokeeseen huhtikuussa. Hakija voi saada lisäpisteitä aiemmista opinnoista englanninkielisen opetussuunnitelman mukaan; opinnot ulkomailla, opinnot suomalaisissa englanniksi rikastetuissa peruskouluissa kuten esimerkiksi PSYL:n ja Cygnaeuksen English classes. Hakijan tulee toimittaa todistukset aiemmista opinnoista 1.4. mennessä.
  • Ilmaisutaidossa voi saada lisäpisteitä harrastustoiminnasta, jos hakija toimittaa 1.4. mennessä harrastustoiminnan ohjaajien allekirjoittamat todistukset.

Kaikkien hakijoiden tulee täyttää Porin lukion ainevalintakortti hakuajan loppuun mennessä. Porin lukion ainevalintakortteja ja urheilijatietolomakkeita voi myös tiedustella oman koulun opinto-ohjaajalta tai tulostaa itse.

Yhteishaun tulokset julkistetaan kesäkuussa 

Päätös opiskelijoiden ottamisesta lukioon julkistetaan kesäkuun puoliväliin mennessä. Yhteishaun tuloksista ilmoitetaan hakijoille kirjeitse ja lukioiden alaovissa sekä sähköpostitse hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

  • Porin lukioon valitut uudet opiskelijat (tiedot julkistetaan kesäkuussa)

Lukiopaikka varmistetaan sähköisesti opintopolun kautta 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalintojen julkistamisesta. Lisätietoja lukioon hakemisesta saa yläluokkien opinto-ohjaajilta. Yhteystiedot löytyvät perusopetuksen koulujen kotisivuilta.