Metsät

Kaupungin taajama- ja talousmetsien hoito perustuu voimassa oleviin metsäsuunnitelmiin.

Taajamametsien hoidon perustana on monitavoitteinen taajamametsien hoitosuunnitelma (vuosille 2010 – 2019), jota toteutettaessa otetaan huomioon valtakunnallisen viheralueiden hoitoluokituksen määrittelemät erityispiirteet ja asiakkaiden toiveet. Hoitotyössä painotetaan virkistyskäyttöä, metsien suojavaikutustarpeita sekä maiseman ja luonnon monimuotoisuusarvoja. Puistoiksi kaavoitettuja taajamametsiä on hoidossa 1400 hehtaaria. Tärkeimpinä kohteina ovat Isomäen Porin Metsä, Liinaharjanpuisto sekä Ruosniemen ja Meri-Porin asuinalueiden laajat puistometsät. Porin metsän kohteita hoidetaan erillisen Porin metsän käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaan.

Taajamametsien virkistyskäytössä kehityskohteita ovat yhtenäiset polkuverkostot viheralueiden välillä.

 

TAMMENTILAN METSIENHOITO-OHJELMA 2019-2069

Porin kaupunki on laatimassa omistamalleen Tammen alueelle metsienhoito-ohjelmaa vuosille 2019-2069. Tammen alue sijaitsee Ulvilan Kullaalla, Joutsijärven ympäristössä. Porin kaupunki omistaa alueella noin 1640 hehtaaria metsää.

Hoito-ohjelman suunnittelun tueksi toteutettiin alkuvuonna 2019 kysely, jonka avulla kartoitettiin käyttäjien mielipiteitä Joutsijärven alueesta, retkeilyreiteistä sekä Tammen metsienhoidosta. Kysely sekä kyselyyn saatujen vastausten pohjalta laadittu yhteenveto ovat luettavissa alla olevista linkeistä:

Metsienhoito-ohjelman työstämistä jatketaan vuoden 2019 aikana arvioimalla eri hoitovaihtoehtojen vaikutusta puuston määrään, talouteen ja hiilinieluun.

 

Metsätyökohteet talvikaudella 2019-2020

Rieskala Heikkilänmäki

Rieskalan Heikkilänmäki

Uusien tonttien puiden harvennus ja huonokuntoisten poisto.

Kohde kartalla
 

 

Yyteri

Yyteri

Harvennushakkuu alueella.

Kohde kartalla

 

 

Levo

Kuviot 147 ja 149

Levo

Käärmekorven talousmetsän hoitoharvennus ja yli-ikäisten puiden poisto.

Kohde kartallaLisätiedot ylläolevista kohteista

Päivi Ojala
metsätyönjohtaja
044 701 9409
tai Infrankunnossapito@pori.fi

 

 

Lisätietoja

Taajamametsien hoito, puun myynti ja metsätyökohteet

Päivi Ojala
metsätyönjohtaja
044 701 9409
paivi.ojala@pori.fi

Talousmetsät

Kari Torniainen
piiripuutarhuri
044 701 1767
kari.torniainen@pori.fi