Metsät

Kaupungin taajama- ja talousmetsien hoito perustuu voimassa oleviin metsäsuunnitelmiin.

Taajamametsien hoidon perustana on monitavoitteinen taajamametsien hoitosuunnitelma (vuosille 2010 – 2019), jota toteutettaessa otetaan huomioon valtakunnallisen viheralueiden hoitoluokituksen määrittelemät erityispiirteet ja asiakkaiden toiveet. Hoitotyössä painotetaan virkistyskäyttöä, metsien suojavaikutustarpeita sekä maiseman ja luonnon monimuotoisuusarvoja. Puistoiksi kaavoitettuja taajamametsiä on hoidossa 1400 hehtaaria. Tärkeimpinä kohteina ovat Isomäen Porin Metsä, Liinaharjanpuisto sekä Ruosniemen ja Meri-Porin asuinalueiden laajat puistometsät. Porin metsän kohteita hoidetaan erillisen Porin metsän käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaan.

Taajamametsien virkistyskäytössä kehityskohteita ovat yhtenäiset polkuverkostot viheralueiden välillä.
 

TAMMEN TILAN METSIENHOITO-OHJELMA 2019-2069

Porin kaupunki on laatinut omistamalleen Tammen alueelle metsienhoito-ohjelman vuosille 2019-2069. Tammen alue sijaitsee Ulvilan Kullaalla, Joutsijärven ympäristössä. Kaupunki omistaa alueella noin 1640 hehtaaria metsää. Porin kaupungin tekninen lautakunta päätti Tammen tilan metsienhoito-ohjelman työryhmän perustamisesta kesällä 2018, ja hoito-ohjelman laadinta saatiin päätökseen loppuvuodesta 2019.

Hoito-ohjelman suunnittelun tueksi toteutettiin alkuvuonna 2019 kysely, jonka avulla kartoitettiin käyttäjien mielipiteitä Joutsijärven alueesta, retkeilyreiteistä sekä Tammen metsienhoidosta. Kysely, sekä kyselyyn saatujen vastausten pohjalta laadittu yhteenveto ovat luettavissa alla olevista linkeistä:

Metsienhoito-ohjelman työstämistä jatkettiin vuoden 2019 aikana arvioimalla muun muassa eri hoitovaihtoehtojen vaikutusta puuston määrään, talouteen ja hiilinieluun.

Tammen tilan metsien kehittymisestä esitettiin kolme erilaista laskelmaa: talouspainotteinen, retkeily- ja virkistyskäyttöpainotteinen sekä suojelupainotteinen skenaario. Skenaarioiden laskemisesta vastasi Tapio Palvelut Oy. Porin kaupungin tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 10.12.2019 Tammen tilan metsienhoito-ohjelman vuosille 2019-2069. Toteutettavaksi valittiin retkeily- ja virkistyskäyttöön painottuva hoito-ohjelma.

Valittu ohjelma on esitelty alla olevassa linkissä sivuilla 19-27 otsikon ”Laskelma 2: Retkeily- ja virkistyskäyttöpainotteinen metsänhoito” alla.  Laskelmassa esitetyt hakkuiden määrien maksimiluvut eivät ole tavoitelukuja, vaan valittu ohjelma sallii tavoitteista riippuvan vaihteluvälin nollan ja enimmäisluvun välillä.

Aiheeseen liittyvät tiedotteet

Joutsijärven Tammen alueen metsienhoidosta toteutetaan kysely

Tammen alueen metsienhoito-ohjelman suunnittelutyö jatkuu – kyselyn tulokset apuna työssä

Joutsijärven Tammen alueen metsien hoitoa lähdetään toteuttamaan retkeily- ja virkistyskäyttöpainotteisesti

 

Metsätyökohteet vuosina 2022-23

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 25.1.2022 hyväksynyt seuraavat metsätyökohteet vuosina 2022-23:

Riitsarka

Riitsarka

Riitsarassa kaavoittamattomalla alueella metsänhoitosuunnitelman mukainen hoitoharvennushakkuu (4 ha) ja avohakkuu kohteessa no 310 (1,0 ha) kartan mukaisella alueella.

Kohde kartalla

 

 

Ruosniemi, Kukkulankallio

Kukkulankallio

Latureitin levennys.

Kohde kartalla

Musanpuisto

Musanpuisto

Puuston harvennus 2,5 ha.

Kohde kartalla

 

 

Kalaholma, Liperinpuisto

Liperinpuisto

Poistetaan isot heikkokuntoiset puut tonttien rajojen läheltä. Myös rannan ja polunvarren huonokuntoisten puiden poistoa.

Kohde kartalla

 

Enäjärvi, Asettajanpuisto

Asettajanpuisto

Harvennushakkuu, jossa ensisijaisesti poistetaan yli-ikäinen puusto. Mahdollisesti lahovikaiset puut ovat tällä hetkellä turvallisuusriski asukkaille ja metsässä kulkijoille. Pinta-ala noin 4 ha.

Kohde kartalla

 

Uusiniitty, tehty

Kuljuntie

Uudenniityn 3 ha:n teollisuustontti, puiden poisto tontin luovutusta varten.

Kohde kartalla

 

Lisätiedot yllämainituista kohteista

Päivi Ojala
metsätyönjohtaja
044 701 9409
tai Infrankunnossapito@pori.fi

 

Metallinkylä, Koiviston ulkoilupuisto

Koiviston_ulkoilupuisto

Taimikon harvennus 2 hehtaarin alueella.

Kohde kartalla

Sakalammi

Sakalammi

Harvennusta 26,6 ha. Ylispuiden poisto 12,2 ha ja avohakkuuta 9,0 ha.

Kohde kartalla

Lavia

Kohdetta ei ole vielä määritelty.

Lisätiedot ylläolevista kohteista:

Kari Torniainen
piiripuutarhuri
044 701 8271
kari.torniainen@pori.fi

Noormarkku

Kirkkokallio

Kirkkokallion kuntoradan ympäristön puuston harvennus, 9 ha.

Kohde kartalla

 

Metsätyökohteet talvikaudella 2021-22

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 26.1.2021 hyväksynyt seuraavat taajamametsien hakkuukohteet vuonna 2021:

Ruosniemi

Mansikkapaikka

mankikkapaikka

Puusto vaatii hoitoa: yksittäisten vanhojen, mahdollisesti lahovikaisten ja vaaraa aiheuttavien puiden poisto tonttien reunoilta.

Mansikkakujan takana olevan metsikön siistiminen. Alueella on jo kaatuneita, kaatumassa olevia ja muuten huonokuntoista puustoa. Kohteesta on tullut useita yhteydenottoja asukkailta.

Alueen pinta-ala noin 1,5 ha.

Kohde kartalla

Metsämaa

teemuluodonpuisto

Teemuluodonpuisto, tehty

Puuston hoitoharvennus, jossa keskitytään huonokuntoisten, mahdollisesti lahovikaisten puiden poistoon. Tällä pyrimme ennaltaehkäisemään mahdollisia myrskytuhoja. Puuston poistuma on noin 1/3 nykyisestä. Tavoitteena valoisa ja turvallinen lähimetsä.

Pinta-ala noin 1 ha.

Kohde kartalla

Kirrinsanta, tehty

kirrinsanta

Puuston myynti pystykaupalla teollisuustonteilta. Hakkuualueen pinta-ala yhteensä noin 7 ha ja poistuvan puuston määrä noin 750 m3.

Kohde kartalla

 

Porin metsän kohteet syksy-talvikaudella 2020-21

Hoitotoimenpiteet perustuvat Porin metsän monitavoitteinen luonnonhoito- ja käyttösuunnitelmaan (Nella Mikkola & Heli Nukki, toim. Porin kaupunkisuunnittelu 31.12.2006. Porin kaupunkisuunnittelusarja C60/2006). Porin metsän julkaisut

Kuvio nro 125

Porin_metsa_125

Harvennushakkuu, jonka tavoitteena terve ja hyväkuntoinen männikkö.

Kohde kartalla

 

Lisätiedot ylläolevista kohteista

Päivi Ojala
metsätyönjohtaja
044 701 9409
tai Infrankunnossapito@pori.fi

 

Överbynmäki, tehty

overbynmaki

Poistetaan isoimmat ja kaatumisherkimmät kuuset. Poimintahakkuu 3,5 ha. 
Poistuma noin 50 m3.
Kokonaispinta-ala 3,5 ha.

Kohde kartalla

 

Lisätiedot tästä kohteeesta:

Kari Torniainen
piiripuutarhuri
044 701 8271
kari.torniainen@pori.fi

 

Lisätietoja

Taajamametsien hoito, puun myynti ja metsätyökohteet

Päivi Ojala
metsätyönjohtaja
044 701 9409
paivi.ojala@pori.fi

Talousmetsät

Kari Torniainen
piiripuutarhuri
044 701 1767
kari.torniainen@pori.fi