Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on lakiin perustuva kunnallinen yhteistyöelin. Vanhusneuvosto on vanhusväestön, heidän järjestöjensä ja kunnallisen päätöksenteon välinen vaikutuskanava. Vanhusneuvosto toimii kiinteässä yhteistyössä kaupunginhallituksen, perusturvalautakunnan ja muiden toimialojen kanssa ikäihmisiä koskevissa asioissa.

Kunnan ikääntyvän väestön hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn tukemisesta ja omaishoidon järjestämisestä on tehtävä suunnitelma. Suunnitelma tehdään osana kunnan strategiaa ja se on otettava huomioon päätöksenteossa. Vanhuspalvelulaki edellyttää, että vanhusneuvosto on mukana valmisteltaessa vanhustyön suunnitelmaa.

Yhdenvertaisuuslain mukaan vanhusneuvosto huolehtii osaltaan myös vähemmistöön kuuluvien ikäihmisten palveluiden riittävyydestä ja laadusta. Tässä yhteistyö eri toimialojen, muiden kunnassa olevien neuvostojen ja kolmannen sektorin kanssa on elintärkeää.

Vanhusneuvoston valinta

Porin vanhusneuvoston on perustettu vuonna 1999. Kaupunginhallitus valitsee vanhusneuvoston puheenjohtajan sekä vahvistaa vanhustyön järjestöjen ja kunnallisten toimielinten edustajat kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sihteerinä toimii perusturvan toimenhaltija. Kaupunginhallitus hyväksyy toimintasäännön.

Vanhusneuvoston jäsenet 2017-2021

LäsnäolijatVarajäsenet
Kaarina Ranne, pj 
Ismo Läntinen, vara pj 
Sirpa Hellman, sihteeri 
Juhani WallinMauri Jaakonsaari
Ari NordströmVeijo Rantanen
Sinikka MarkkulaTuula Telin
Pertti HarjuEeva Reunavuori
Kirsti SantamäkiSanna-Mari Pudas-Tähkä
Auli OleniusHannele Elomaa
Irma RoininenRaili Häkkinen
Anna-Mari JärveläSusanna Alarvo-Messo
Sari TeeriTarja Javanainen-Levonen
Emilia KorkeaojaUlla Kallio
Eeva-Liisa KoskinenAnne-Mari Hakuni
Heidi TeinonenAnne Granholm

Pöytäkirjat

Vanhusneuvoston sivuilla pidetään nähtävillä kolme viimeisintä hyväksyttyä pöytäkirjaa.