Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan tehtävät valtiollisissa vaaleissa ovat:

 • vaaleista tiedottaminen
 • ennakkoäänestyksen valmistelut
 • laitos- ja kotiäänestyksen valmistelut
 • vaalipäivän äänestyksen valmistelut
 • kunnan vaaliviranomaisten kouluttaminen
 • äänestäjille suunnatun puhelinpäivystyksen järjestäminen vaalien aikaan
 • ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistaminen
 • alustavan ääntenlaskennan tiedotus

Kunnallisvaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu myös:

 • ehdokashakemusten vastaanotto ja tarkastaminen
 • ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen
 • kaikkien kunnassa annettujen äänten tarkastuslaskenta ja tiedottaminen
 • vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen

 

Keskusvaalilautakunnan esittelijänä toimii puheenjohtaja Aulikki Harju.

Jäsenet

Aulikki Harju, puheenjohtaja, KOK
Alpo Uusiniemi, varapuheenjohtaja, KESK
Juha Laine, SDP
Ari Saukkokoski, VAS
Riitta Suonpää, SDP

Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä

Mika Mäenpää, SDP
Raili Arola, PS
Eero Luoma, KOK
Sari Nyberg-Tuominen, VIHR
Marjatta Salonen, KD

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot:

I sihteeri Jenni Åman, 044 701 8244, jenni.aman@pori.fi
II sihteeri Tero Lönnström, 044 701 8075, tero.lonnstrom@pori.fi

Keskusvaalitoimisto:

vaalit@pori.fi
vaaliassistentti Toni Salmi, 044 701 4412
vaaliassistentti Ali El Tobgy, 044 701 1120