Meri-Pori

Kaupunginjohtajan uusi ehdotus

 

Kaupunginjohtajan ehdotus

Kuvaus

Meri-Porin yhtenäiskoulun ja Kyläsaaren koulun yhteyteen rakennetaan uudet päiväkodit, jonka jälkeen Enäjärven, Onnenkiven, Pihlajamarjan ja Uudenniityn päiväkodit lopetetaan.

Muilta osin Pihlavan, Enäjärven ja Kyläsaaren palvelurakenne säilyy ja peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan.

Reposaaren koulun luokat 1-6 siirtyvät puukorttelin kouluun peruskorjauksen valmistuttua . Puukorttelin peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan. Kivikoulu suljetaan.

Investointikustannukset ja -tarpeet 2019–2029

 

+ Reposaari/puukoulu, peruskorjaus: 2,4 M€, josta koulun osuus 1 M€
kouluosan saneeraus
2020-2021: 0,12M€ (suunnittelu)
2022: 0,83 M€ (rakentaminen)

+ Kyläsaaren koulu, peruskorjaus/vanha osa: 2,6 M€
2023: 0,208M€ (suunnittelu)
2024: 2,392 M€ (rakentaminen)

Investointikustannukset ja -tarpeet 2019–2029

+  Kyläsaaren koulu/korttelikoulu: 0,8 M€

2024: 0,076M€ (suunnittelu)

2025: 0,691M€ (rakentaminen)

+ Kyläsaaren koulu / liikuntasali+ruokala: 1,6 M€

2025: 0,128M€ (suunnittelu)

2026: 1,472M€ (rakentaminen)

+ Enäjärven koulu, peruskorjaus: 3,5 M€

2023: 0,34M€ (suunnittelu)

2024: 3,09M€ (rakentaminen)

+ Pihlavan pk, uudisrakennus (100 lasta): 1,7 M€ (Meri-Porin palvelukeskus Oy) (vuokrien muutos v. 22)

+ Kyläsaari pk, uudisrakennus (100 lasta): 1,7 M€

2020: 0,17M€ (suunnittelu)

2021:1,53M€ (rakentaminen)

Investointikustannukset / euroa

 

12,6 M€

 

Käyttötalouskustannukset yht./vuosi

 

Nykytilanne: 8 307 000 €
Uusi palveluverkko: 8 139 900 €
Muutos: -167 100 €

Toimialajohtajan aiempi ehdotus

Meri-Poriin on palveluverkkoselvityksessä tehty viisi vaihtoehtoa opetukseen ja kaksi päivähoitoon. Vaihtoehtojen tiedot on taulukoitu alle. 

Toimialajohtajan ehdotus: Toimialajohtaja ehdottaa Reposaaren koulun lakkauttamista ja oppilaiden siirtämistä Meri-Porin kouluun. Enäjärven koulun tilannetta seurataan lukuvuoteen 2022–2023 asti. Mikäli alueen oppilasmäärä jatkaa laskuaan, Enäjärven koulu lakkautetaan ja koulun oppilaista puolet siirtyvät Meri-Porin yhtenäiskouluun ja puolet Kyläsaaren kouluun.

Investointikustannukset vaihtoehdossa ovat 7,4 miljoonaa euroa ja lisäksi 3,5 miljoonaa euroa tulee investointivaraukseen Enäjärven koulun peruskorjausta varten. Suunnitelman mukaan Kyläsaaren koulu peruskorjataan kokonaisuudessaan vanhasta osasta, korttelikoulusta ja liikunta- sekä ruokasalista.

Meri-Porissa sijaitsevat päiväkodit Enäjärvi, Uusiniitty, Onnenkivi ja Pihlajanmarja sekä avoin yksikkö lakkautetaan toimialajohtajan esityksessä. Tilalle tulee kaksi uutta päiväkotia, toinen Pihlavaan ja toinen Kyläsaareen. Investointikustannuksiksi on laskettu 1,7 miljoonaa euroa.

Opetuksen vaihtoehdot:

Päivähoidon vaihtoehdot:

Lapsivaikutusten arviointi

Opetus:

Päivvähoito:

 

Taustatiedot 

Meri -Porin palvelualueen asukkaiden lukumäärä ja prosenttiosuudet kaikista porilaisista ikäluokittain

Meri-Porin palvelualueen asukkaiden lukumäärä ja prosenttiosuudet kaikista porilaisista ikäluokittain
Meri-Porin palvelualue väestö 1980-2017, ala- ja yläkoulujen oppilasmäärä 1980-2018 ja ennuste 2019-2025
Meri-Porin palvelualueen peruskoulujen oppilasmäärät 1980-2025

Koulujen ja päiväkotien nykytilanne 

Meri-Porin peruskoulujen ja päiväkotien nykytilanne kartalla
Meri-Porin peruskoulujen ja päiväkotien nykytilanne

Koulujen oppilasmäärät 2018 ja ennusteet vuosille 2019-2025 

Meri-Porin peruskoulut oppilasmäärä 2018 ja ennuste 2019-2025
Meri-Porin yhtenäiskoulu oppilasmäärä 2010-2018 ja ennuste 2019-2025
Meri-Porin yhtenäiskoulu oppilasmäärä 2010-2018 ja ennuste 2019-2025
Enäjärven alakoulun oppilasmäärä 2010-2018 ja ennuste 2019-2025
Enäjärven alakoulun oppilasmäärä 2010-2018 ja ennuste 2019-2025
Kyläsaaren alakoulun oppilasmäärä 2010-2018 ja ennuste 2019-2025
Kyläsaaren alakoulun oppilasmäärä 2010-2018 ja ennuste 2019-2025
Reposaaren alakoulu oppilasmäärä 2010-2018 ja ennuste 2019-2025
Reposaaren alakoulu oppilasmäärä 2010-2018 ja ennuste 2019-2025