Avoin data

Avoimella datalla tarkoitetaan julkishallinnolle, organisaatioille, yrityksille tai yksityishenkilöille kertynyttä tietoa, joka on avattu organisaation ulkopuolisillekin vapaasti ja maksutta hyödynnettäväksi.

Avoin data ei ole sama asia kuin julkinen tieto. Julkiseen tietoon kaikilla on pääsy, eli ihmiset pääsevät lukemaan tietoja esim. verkkosivuilta tai kaupungin kirjaamosta. Avoin julkinen tieto eli avoin data puolestaan tarkoittaa sitä, että kansalaiset ja yritykset voivat käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa tasavertaisesti julkisen hallinnon kanssa.

Porin kaupungin avoin data:

Esri-järjestelmiin tuotetut avoimet datat

Ostolaskut

WMS rasterikartat

WFS vektoripaikkatiedot

  • WFS-palvelu (Web Feature Service) tarjoaa rajapinnasta vektorimuotoisia paikkatietoaineistoja, esimerkiksi rakennukset, kiinteistöt, asemakaava ja osoitteet. Aineistot tarjotaan yksittäisinä. Rajapinnan sisältöä voidaan hyödyntää käyttämällä WFS:n tekniikkaa tukevaa ohjelmaa, esimerkiksi Gaia tai QGIS.
  • Käytettävä ohjelma lähettää Web-palvelimelle GetCapabilities-, DescribeFeatureType- tai GetFeature-kyselyn, ja Web-palvelin hakee kyselyä vastaavan aineiston palvelusta. Palvelun käyttö ei vaadi kirjautumista.
  • WFS-palvelussa on ladattavissa esimerkiksi rakennukset, kiinteistöt, asemakaava ja osoitteet.

SatakuntaEvents -tapahtumarajapinta

  • Satakunta Events on kaikille avoin ja maksuton tapahtumatietokanta, jonne kaikki voivat syöttää tapahtumansa aiheesta riippumatta. Tapahtumakanta on kaikkien hyödynnettävissä omilla sivuillaan tai sovelluksissa.
  • SatakuntaEvents api
  • SatakuntaEvents ui