Tietosuoja

Sivulle on koostettu Porin kaupungin tietosuojaselosteita. Uusia selosteita tullaan jatkossakin lisäämään sivulle. Kukin palveluntuottaja vastaa selosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Tähän tullaan lähiaikoina lisäämään linkki lomakkeelle, jolla rekisteröidyt voivat tehdä tietopyynnön heistä rekisteriin tallennetuista tiedoista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasasiakirjoja pyydettäessä käytetään tietopyyntönä tulostettavaa rekisteritietojen tarkastuspyyntölomaketta. Lomake pyydetään palauttamaan siihen toimintayksikköön, jonka tietoja pyydetään. Sähköinen tietopyyntö koskien edellä mainittuja asiakirjoja ei ole vielä käytössä.

Linkki Sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteritietojen tarkastuspyyntölomakkeeseen.

Tietosuojaselosteet

 

Lisätietoja: