Tietosuoja ja tietosuojaselosteet

Sivulle on koostettu Porin kaupungin tietosuojaselosteita. Uusia selosteita tullaan jatkossakin lisäämään sivulle. Kukin palveluntuottaja vastaa selosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Tähän tullaan lähiaikoina lisäämään linkki lomakkeelle, jolla rekisteröidyt voivat tehdä tietopyynnön heistä rekisteriin tallennetuista tiedoista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasasiakirjoja pyydettäessä käytetään tietopyyntönä tulostettavaa tietopyyntölomaketta. Lomake pyydetään palauttamaan siihen toimintayksikköön, jonka tietoja pyydetään. Sähköinen tietopyyntö koskien edellä mainittuja asiakirjoja ei ole vielä käytössä. Lomakkeet löytyy tietosuoja perusturvassa -sivulta.

Tietosuojaselosteet

ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ

Jätehuollon ekomaksurekisteri
Jätteenkuljetusrekisteri
Kaupunkikehittäminen
Kaupunkipyöräpalvelu
Kiinteistöt tontit rakennukset luvat väestö kaavat varaus ja palaute
Mittauspalveluiden toiminnanohjauksen rekisteri
Porin Veden tekstiviestijärjestelmän asiakasrekisteri
Porin Vesi
Pysäköinninvalvonnan rekisteri
Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö
Ympäristöaiheisten tapahtumien tiedotus organisaatioille yhteystietolista

HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO

Arvontojen osallistumisrekisteri
Asianhallinta
Henkilöstöhallinnon rekisteri
Henkilöstökassa
Henkilökuntaa koskevien työhyvinvointikyselyjen rekisteri
Käyttöoikeus- ja pääsynhallintarekisteri
Matkustushallinnon rekisteri
Sidonnaisuusrekisteri
SuomiAreena Proggis
Sähköinen asiointi
Taloushallinnon rekisterit
Toimittaja- ja sidosryhmärekisteri
Työajanseurannan ja kulunvalvonnan rekisteri
Verkkosivut

KASVATUS JA KOULUTUS

Kansalaisopiston ja kesäyliopiston asiakasrekisteri
Kansalaisopiston matkalaskut
Kansalaisopiston opintosetelihakemukset
Nuorisopassi
Office 365 (Edupori)
Opetusyksikön Google-järjestelmä
Opetusyksikön käyttöoikeus- ja pääsynhallintarekisteri
Oppilashallinnon rekisteri
Porin sivistyskeskuksen oppimisalustan käyttäjärekisteri
Varhaiskasvatusrekisteri
Varhaiskasvatuksen tietovaranto
Vauvojen värikylpy -asiakasrekisteri
Vauvojen värikylpy -ohjaajat

KULTTUURI JA LIIKUNTA

Kirjaston ajanvarausohjelma
Liikunta- ja nuorisoyksikön osoitteisto
Liikuntalaitosten sisäänpääsy- ja kulunvalvontajärjestelmän rekisteri
LinkedEvents-tapahtumatietokanta
Satakirjastojen asiakasrekisteri
Satakunnan Museon kerromuseolle.fi käyttäjärekisteri
Satakunnan Museon kokoelmahallintajärjestelmä
Taidemuseon E-kuva
Taidemuseon Muusa kokoelmatietokanta
Taidemuseon osoitteistot
Taidemuseon tutkimusarkisto
Tapahtumien osallistuja- ja asiakasrekisteri
Timmi-tilanvarausjärjestelmä

SOSIAALI JA TERVEYS

Henkilöverotus rekisteri
Potilasasiamiestoiminta
Sairaankuljetusten rekisteri

TYÖ JA YRITTÄMINEN

Työllistämisen tukitoimien asiakasrekisteri
Työmarkkinatukimaksuaineistot
Vat asiakas- ja valmennustyön arvioinnin tukijärjestelmä

MUUT

Porin kaupungin keskitetyn kameravalvonnan rekisteri
Ruokapalvelun rekisteri
Satapelastus ensihoidon ja ensivastetoiminnan henkilörekisteri