Tietosuoja ja tietosuojaselosteet

Sivulle on koostettu Porin kaupungin tietosuojaselosteita. Uusia selosteita tullaan jatkossakin lisäämään sivulle. Kukin palveluntuottaja vastaa selosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Jos tietoja ei löydy suoraan sähköisestä palvelusta, voit lähettää omakätisesti allekirjoitetun tarkastuspyynnön Porin kaupungin kirjaamoon:

Porin kaupunki
Kirjaamo
PL 121
28101 Pori

Pyynnön tulee sisältää nimesi, yhteystietosi, henkilötunnuksesi sekä yksilöinnin haluamistasi tiedoista. Tarkastuspyyntöön vastataan kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli pyyntö on erityisen laaja tai monimutkainen, voidaan vastausaikaa jatkaa kahdella kuukaudella. Mikäli pyydettyjä tietoja ei toimiteta, annetaan asiasta kirjallinen todistus.

Porin kaupungille voi tehdä julkisuuslain mukaisen tietopyynnön sähköisesti. Tietopyynnöt pyritään käsittelemään viivytyksettä, ja kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnön saapumisesta. Laajempiin hakuihin varataan 30 päivän käsittelyaika.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasasiakirjoja pyydettäessä käytetään tietopyyntönä tulostettavaa tietopyyntölomaketta. Lomake pyydetään palauttamaan siihen toimintayksikköön, jonka tietoja pyydetään. Sähköinen tietopyyntö koskien edellä mainittuja asiakirjoja ei ole vielä käytössä. Lomakkeet löytyy tietosuoja perusturvassa -sivulta.

Tietosuojaselosteet

ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ

Jätehuollon ekomaksurekisteri
Jätteenkuljetusrekisteri
Kaupunkikehittäminen
Kaupunkipyöräpalvelu
Kiinteistöt tontit rakennukset luvat väestö kaavat varaus ja palaute
Mittauspalveluiden toiminnanohjauksen rekisteri
Porin Veden tekstiviestijärjestelmän asiakasrekisteri
Porin Vesi
Pysäköinninvalvonnan rekisteri
Sähköinen kiinteistöjen huoltokirja
Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö
Ympäristöaiheisten tapahtumien tiedotus organisaatioille yhteystietolista

HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO

Arvontojen osallistumisrekisteri
Asianhallinta
Henkilöstöhallinnon rekisteri
Henkilöstökassa
Henkilökuntaa koskevien työhyvinvointikyselyjen rekisteri
Käyttöoikeus- ja pääsynhallintarekisteri
Matkustushallinnon rekisteri
Porin kaupungin henkilökuntaa koskevien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyjen rekisteri
Rekrytointi
Sidonnaisuusrekisteri
SuomiAreena Proggis
Sähköinen ajopäiväkirja
Sähköinen asiointi
Taloushallinnon rekisterit
Toimitilojen ylläpitopalveluiden toiminnanohjauksen rekisteri
Toimittaja- ja sidosryhmärekisteri
Työajanseurannan, tuntikirjauksen ja kulunvalvonnan rekisteri
Verkkosivut

KASVATUS JA KOULUTUS

Kansalaisopiston ja kesäyliopiston asiakasrekisteri
Kansalaisopiston matkalaskut
Kansalaisopiston oman auton käyttölupa
Kansalaisopiston opintosetelihakemukset
Nuorisopassi
Office 365 (Edupori)
Opetusyksikön Google-järjestelmä
Opetusyksikön käyttöoikeus- ja pääsynhallintarekisteri
Oppilashallinnon rekisteri
Porin sivistyskeskuksen oppimisalustan käyttäjärekisteri
Varhaiskasvatusrekisteri
Varhaiskasvatuksen tietovaranto
Vauvojen värikylpy -asiakasrekisteri
Vauvojen värikylpy -ohjaajat

KULTTUURI JA LIIKUNTA

Kirjaston ajanvarausohjelma
Liikuntalaitosten sisäänpääsy- ja kulunvalvontajärjestelmän rekisteri
LinkedEvents-tapahtumatietokanta
Pori liikkuu-sovellus
Satakirjastojen asiakasrekisteri
Satakunnan Museon kerromuseolle.fi käyttäjärekisteri
Satakunnan Museon kokoelmahallintajärjestelmä
Satakunnan Museon kutsuvieras- ja sidosryhmärekisteri
Sivistystoimialan seurojen ja yhdistysten yhteystiedot
Taidemuseon E-kuva
Taidemuseon Muusa kokoelmatietokanta
Taidemuseon osoitteistot
Taidemuseon tutkimusarkisto
Tapahtumien osallistuja- ja asiakasrekisteri
Timmi-tilanvarausjärjestelmä

SOSIAALI JA TERVEYS

Henkilöverotus rekisteri
Potilasasiamiestoiminta
Sairaankuljetusten rekisteri

TYÖ JA YRITTÄMINEN

Työllistämisen tukitoimien asiakasrekisteri
Työmarkkinatukimaksuaineistot
Vat asiakas- ja valmennustyön arvioinnin tukijärjestelmä

MUUT

Chatbot-pilotti
Markkinointirekisteri
Ohjaustaverkossa.fi
Porin kaupungin keskitetyn kameravalvonnan rekisteri
Ruokapalvelun rekisteri
Satapelastus asiantuntijoiden kokemukset onnettomuuksien ehkäisystä
Satapelastus ensihoidon ja ensivastetoiminnan henkilörekisteri