Yyterinniemen osayleiskaava

Porin Yyterinniemelle ja sitä ympäröivillä Kokemäenjoen suistoalueelle ja Preiviikinlahdelle ranta-alueineen laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka korvaa Meri-Porin osayleiskaavan 1999 ja Natura-alueiden osalta Porin yleiskaavan 1984. Alueen koko on noin 150 km², josta maata noin 90 km².
Kaavaluonnos

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Meri-Porissa, käsittäen Yyterinniemen maa-alueen kantakaupungista länteen. Alue on noin 15 km pitkä ja 12 km leveä. 

Kaavan tavoitteet

Yyterinniemen osayleiskaavan päätavoitteena on ajantasaistaa yleiskaava oikeusvaikutteisena nykyisiä olosuhteita ja uusia käyttötarpeita vastaavaksi. Kaavatyön tavoitteena on maankäytön kehityksen ohjaaminen noin 20 vuoden aikajänteellä. Osayleiskaavalla sovitetaan yhteen alueen luontoarvojen, asumisen, teollisuuden, liikenteen ja matkailun tarpeet sekä määritellään puitteet myöhemmin laadittaville yksityiskohtaisille asemakaavoille.

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Voit seurata Lisätietoja-kohdasta kaavan aineistoja vaiheittain. Jos tiedoston laatu on epäselvä, voit ladata pdf-tiedoston koneellesi tai muokata nettiselaimen asetuksia Adoben ohjeen mukaisesti.
 
  • Yyterinniemen tulevaisuus, vireilletulevan osayleiskaavatyön esittely 28.11.2012.
  • Vireille: osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.5.2013.
  • osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 4.5.-7.6.2013.
  • Yyterinniemen tulevaisuus - yleisötilaisuus oli 6.5.2013.
  • Asukkaille ja yrityksille järjestettiin kysely 3.5.-18.8.2013 Yyterinniemen kehittämisestä. Tuloksia hyödynnetään alueen osayleiskaavatyössä.
  • Yleisötilaisuus 27.5.2014 (katso muistio Lisätietoa-kohdasta).
  • Osayleiskaavaluonnos nähtävillä 1.7.-3.9.2021.
    • Uutinen kaupunginhallituksen päätöksestä laittaa osayleiskaava nähtäville.

Osallistuminen

Yyterinniemen osayleiskaavatyö

Millaisen Yyterinniemen sinä haluat -kyselyn 2013 tulokset

Porin Yyterinniemen alueella käynnissä olevan osayleiskaavatyön yhteydessä kerättiin asukkailta, yrityksiltä ja toimijoilta ideoita ja näkemyksiä Yyterinniemen kehittämiseksi. Karttapohjainen kysely oli avoinna 3.5.–18.8.2013 välisenä aikana Porin kaupunkisuunnittelun internet-sivuilla. Kyselyn kohdealue oli Yyterinniemen yleiskaavan alue, joka rajoittuu koillisessa pohjoismaiden suurimpaan jokisuistoon, Kokemäenjoensuistoon ja lounaassa Yyterin dyynialueeseen sekä Preiviikinlahteen. 

Yyterinniemen kysely oli yksi ympäristöministeriön Harava-hankkeen piloteista. Pilotin avulla kehitettiin kyselypalvelua, joka valmistui kokonaisuudessaan kesällä 2013. Haravan tarkoituksena on toimia myös jatkossa karttapohjaisena ideointi- ja palautekanavana, joka helpottaa asukkaiden näkemysten huomiointia lähiympäristön kehittämisessä.

Yyterinniemen kyselyyn kertyi vastauksia yhteensä 161. Vastaajat merkitsivät kartalle lähes 1 600 kohdepistettä ja reittiviivaa. Vastaajat saivat vastata haluamiinsa kysymyksiin. Noin puolet vastaajista kertoi taustatietoja itsestään. Heistä lähes 80 prosenttia asui kyselyn kohdealueella ja loput 20 prosenttia muualla Porissa.

Katso kyselyn tulokset kaavan Vireilletuloaineiston kansiosta (Lisätietoja-kohta).

 

 

Ota yhteyttä:

Kirsi-Maria Viljanen
Yleiskaavapäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori
Risto Reipas
Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori