Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava

Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee merituulipuiston rakentamista Porin Tahkoluodon satama- ja teollisuusalueen edustan merialueelle. Alue on ulkosaaristoa ja avomeren reuna-aluetta. Alue rajoittuu idässä Tahkoluotoon ja etelässä Kaijakarin edustan karikoihin. Suunnittelualuetta halkoo satama-alueelle länsisuunnasta kulkeva 10 metrin Kupeli-Tahkoluoto väylä sekä pohjois-etelä -suunnassa kulkeva 3,6 metrin Luvia-Merikarvia rannikkoväylä. Etelässä, lännessä ja pohjoisessa aukeaa Selkämeri.

Kaavan tavoitteet

Tämän hankkeen tavoitteena on myötävaikuttaa tuulivoimatuotannon lisäämiseen siten, että samalla huolehditaan merellä liikkumisen mahdollisuuksista, satamatoimintojen kehittämisen mahdollisuuksista, luonnon ja kulttuuriarvojen säilymisestä sekä elinympäristön hyvästä laadusta. Alueen soveltuvuutta tuulivoimatuotantoon puoltavat mm. satama- ja varastoalueen suurimittakaavaisen maiseman sietokyky, tuuliolosuhteet ja olemassa olevan infrastruktuurin läheisyys.

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Yhteyshenkilöt

Porin kaupunkisuunnittelu
Juha Mäkelä, yleiskaavasuunnittelija
p. 044 701 0495
juha.makela@pori.fi 

 

Tuulivoimapuiston valmistelu:
Suomen Hyötytuuli Oy
toimitusjohtaja Toni Sulameri
p. 050 524 9609
toni.sulameri@hyotytuuli.fi

Kaavaa laativa konsultti:
Ramboll, Miia Nurminen-Piirainen
puh. 050 576 3580
etunimi.sukunimi@ramboll.com

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.11.2013.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 23.11.-31.12.2013.
  • Kaavaluonnos nähtävillä 5.4.-5.5.2014.
  • Kaavaehdotus nähtävänä 11.10.-10.11.2014.
  • KV hyväksynyt 9.2.2015.
  • Lainvoimainen 5.8.2015.

 

Ota yhteyttä:

Kirsi-Maria Viljanen
Yleiskaavapäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori
Risto Reipas
Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori