Reposaaren sahan alue

Reposaaren vanhempi asutus oli saaren eteläosassa. Reposaaren saha perustettiin luodolle vuonna 1873. Sen läheisyyteen syntyi asuinalue, joka yhdistettiin saha-alueeseen täyttämällä näiden välinen vesialue. Alueella oli sekä sahayhtiön että yksityisomistuksessa olevia asuinrakennuksia. Yksityiset asuinrakennukset sijoittuivat saha-alueen reunoille. Reposaarelle syntyi näin kaksi erillistä aluetta: sataman puoleinen Haminanpää ja sahan lähettyville Sahamäki.

Reposaaren sahan asuntoaluetta 1900-luvun alussa

Sahamäki

Sahan asuinalue kasvoi vuosien varrella. Suurimmillaan se käsitti noin kolmekymmentä asuinrakennusta. Niistä suurimmat olivat sahan omistamat asuinkasarmit. Vuonna 1901 saha-alueella tapahtui tulipalo, joka muutti myös asuinaluetta. Vuoden 1907 tulipalossa tuhoutui sahan omistama leipomorakennus ja vuonna 1936 paloi puolestaan joukko asuin- ja ulkorakennuksia.

Varsinaisella saha-alueella sijaitsivat konttorirakennuksen ja virkailijoiden asunnon lisäksi sahan omistamat työväenasunnot. Saha-aluetta ympäröi korkea lauta-aita, jonka tarkoituksena oli estää ulkopuolisten liikkuminen teollisuusalueella. Myös lähikareilla oli sahan työntekijöiden asuntoja. Yksityistaloja oli lisäksi niin sanotussa Puskakappelissa. Sahan alueella ei ollut varsinaisia tienimiä. Paikalliset puhuivat kuitenkin Ylisestä tiestä sekä Alisesta tiestä. Kappeliin pääsi kulkemaan vuodesta 1912 1940-luvulle saakka lankkusiltaa pitkin. Kareihin kuljettiin talvisin jäätä pitkin.

Sahan alueella oli paljon ulkorakennuksia, jotka muodostivat pitkiä rivejä. Työväestöllä oli lisäksi perunapeltoja aina Tahkoluodossa saakka. Työntekijöiden rakentamat perunakellarit sijaitsivat Puskakappelin puolella. Sotien jälkeen myös puutarhan hoito yleistyi. Sahayhtiön sauna sijaitsi kallioiden päällä. Asuntoalueen vesi saatiin monista kaivoista.

Työläiset ostivat elintarvikkeita alkuaikoina sahan lautatarhan pyykkilautalta, joka oli vakituinen myyntipaikka. Alueen leivintupa oli myös työläisten käytössä. Saha-alueen tori sijaitsi niin sanottujen Pikkupykningin ja Torilinnan välissä. Myöhemmin alueelle tuli omia kauppoja, joissa myytiin "Haminanpään" kauppiaiden tavaroita. Alueella oli kolme sekatavarakauppaa sekä Osuusliike Kansan myymälä. Suuremmat ostokset tehtiin Haminan puolella tai Porissa.