Satakunnan Museon historia, tehtävät ja merkitys

Toiminta-ajatus

Satakunnan Museon ja sen toimipaikkojen Rakennuskulttuuritalo Toivon, Luontotalo Arkin ja Rosenlew-museon toiminnan tarkoituksena on Porin ja Satakunnan kulttuuriperinnön, kulttuuri- ja luonnonympäristöjen kartoittaminen, tutkiminen ja esitteleminen elämyksiä ja tietoa jakamalla, hallittu irtaimen kulttuuriperinnön ja luonnonnäytteiden kerääminen, tallentaminen ja hoitaminen sekä kulttuuriympäristön suojelu ja hoito.

 

 

Museon historia

Porin Suomalainen seura perusti Satakunnan Museon vuonna 1888. Porin kaupungin omistukseen museo siirtyi vuonna 1899. Kokoelmia säilytettiin aluksi erilaisissa väliaikaisissa tiloissa kunnes museo siirtyi vuonna 1903 Iltaman taloon. Nykyinen, Hallituskatu 11:ssä sijaitseva museorakennus valmistui vuonna 1973. Rakennuksen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Olaf Küttner Ky. Se oli ensimmäisiä vartavasten museoksi suunniteltuja rakennuksia Suomessa. Museorakennuksen yleisö- ja näyttelytiloissa toteutettiin korjaus- ja muutostyöt vuonna 2001, jolloin rakennettiin myös uusi perusnäyttely Vesien sylistä Satakunnaksi. Kolmas perusnäyttely Elon merkkejä avattiin vuonna 2018.

Rakennuskulttuuritalo Toivo ja sen yhteydessä toimiva Korsmanin talo aloittivat toimintansa Porin V kaupunginosassa vuonna 1995. Museon luonnonhistorialliselle osastolle, Luontotalo Arkille valmistuivat tilat vuonna 2000 entisen puhelinlaitoksen kiinteistöön Pohjoispuisto 7:ään. Yleisölle vuonna 2006 avattu Rosenlew-museo toimii entisessä kruunun viljamakasiinissa Aittaluodossa.

Alueellinen vastuumuseo

Satakunnan Museo nimitettiin maakuntamuseoksi vuonna 1980 toiminta-alueenaan Satakunnan maakunta. Jo perustamisestaan lähtien museo oli kerännyt ja tallentanut aineellista ja henkistä kulttuuriperintöä koko Satakunnan alueelta. Vuodesta 2020 lähtien museo on toiminut alueellisena vastuumuseona. Satakunnan Museo vastaa sekä arkeologiseen kulttuuriperintöön, rakennusperintöön että korjausrakentamiseen liittyvistä asiantuntija- ja viranomaistehtävistä toimialueellaan. Tämä tehtävä perustuu vuoden 2020 alussa voimaan tulleeseen, uudistettuun museolakiin.

Satakunnan Museon rakennus

Satakunnan Museon julkisivu, by kuva Pentti Pere Satakunnan Museon kokoelmat