Pori-lisä

Pori-lisä järjestöille ja säätiöille:

Porin kaupunki tukee Porin seudulla toimivia rekisteröityjä järjestöjä ja säätiöitä myöntämällä Pori-lisää silloin, kun palkataan porilaisia yli 200 pv työmarkkinatukea saaneita tai alle 30-vuotiaita työttömiä. Pori-lisän osuus on 15-50 % palkkausmenoista. Pori-lisän määrässä huomioidaan lisäksi palkkatuesta säädettyjä enimmäismääriä. Tukea maksetaan korkeintaan 9 kuukautta/työllistetty.

Pori-lisä yrityksille:

Porin kaupunki tukee yrityksiä, kun he palkkaavat porilaisia palkkatukeen oikeutettuja alle 30-vuotiaita työttömiä tai yli 200 pv työmarkkinatukea saaneita. Yrityksille maksetaan Pori-lisää maksimissaan 15 % palkkauskustannuksista, enintään 450 €/kk. Tuki on maksimissaan 50 % palkkauskustannuksista yhdessä TE-toimiston myöntämän palkkatuen kanssa. Tukea maksetaan korkeintaan 9 kuukautta/työllistetty.

Pori-lisän ehdot:

Työnantajalta edellytetään, että työllistetyllä on järjestetty työnohjaus. Työajan on oltava vähintään 80 % normaalityöajasta (järjestöt ja säätiöt). Yritykseen palkattavan työaika on oltava vähintään 30 h/viikko. Työsuhteen keskeytyksestä tai palkattomista työpäivistä johtuvat vähennykset on palautettava kaupungille tai vähennettävä seuraavasta ennakosta. Työnantaja antaa kaupungille luvan tarvittaessa tarkistaa tilitystiedot TE-toimistosta.

Pori-lisän hakeminen:

Pori-lisää haetaan kaupungin työllisyyspalveluista. Hakemuksen liitteenä tulee olla kopio työsopimuksesta ja kopio TE-toimiston lähettämästä palkkatukipäätöksestä. Tukea voidaan maksaa ennakkoon 1-2 erässä työsopimuksen pituudesta riippuen.

Pori-lisään liittyvät hakemukset tulee toimittaa osoitteella:

Porin kaupunki
Työllisyyspalvelut
Teljänkatu 5
28130 PORI