Työllisyyden kuntakokeilu

Logo

TERVETULOA PORIN SEUDUN KUNTAKOKEILUN PARIIN! 

Työllisyyden kuntakokeilu on valtakunnallinen kokeilu työnhakijoiden palveluiden siirtämisestä valtion työ- ja elinkeinotoimistoilta kuntien vastuulle. Pori, Ulvila ja Kokemäki ovat mukana kokeilussa Porin seudun yhteisalueena. Tämä tarkoittaa sitä, että kokeilun aikana osalle alueen työnhakijoista oma kotikunta tuottaa työllisyyspalvelut. Kokeilu alkoi 1.3.2021 ja se kestää 30.6.2023 saakka.

  • Työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.
  • Kaikki alle 30-vuotiaat riippumatta siitä, saavatko he työmarkkinatukea, työttömyyspäivärahan peruspäivärahaa vai ansiopäivärahaa.
  • Vieraskieliset maahanmuuttajat iästä ja työttömyyteensä liittyvästä etuudesta riippumatta.

Tältä sivulta löydät kattavasti tietoa siitä, mitä sinun kannattaa huomioida työllisyyden kuntakokeilun piiriin kuuluvana asiakkaana sekä millaisia palveluita sinulla on käytössäsi. Tutustu esimerkiksi Kykyviisari- ja Taitotaulu -työkaluihin, joiden avulla voit kartoittaa työkykyäsi ja esitellä osaamistasi. Huomaathan, että linkit vievät suoraan kirjautumissivulle, jossa pyydetään vahvaa tunnistautumista (verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne). Työkaluista kerrotaan enemmän myöhemmin tällä sivulla. 

Sivun oikeassa laidassa Lisätietoja-kohdassa on listattu laajasti eri tietolähteitä, joista löytyy vinkkejä niin työnhakijoille kuin työnantajillekin. Lisätietoihin on lisätty myös suorat linkit eri asiointipalveluihin, joiden käyttöä sinulta edellytetään ja johon kannustetaan työttömyytesi aikana. 

Mitä sinun pitää tietää ja tehdä

Kokeilun aikana ilmoittaudut aluksi edelleen normaalisti työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon, joka ohjaa kuntakokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat kunnan asiakkaiksi. Kuulut kunnan työllisyyspalveluiden piiriin koko kuntakokeilun ajan, myös silloin, jos palaat työllisyyspalveluiden asiakkaaksi kokeilun aikana.

Sinun ei siis tarvitse olla itse yhteydessä kuntakokeiluun tai TE-toimistoon asiakassiirron vuoksi, vaan työllisyyskokeilusta ollaan sinuun ensin yhteydessä. Voit valmistautua yhteydenottoon pohtimalla esimerkiksi:

  • Tarvitsenko apua työnhakuun?
  • Tarvitsenko päivitystä osaamiseeni?
  • Olenko kiinnostunut yrittäjyydestä?
  • Mikä muut seikat vaikuttavat työnhakuuni ja työn vastaanottamiseen?

Kokeilu ei tuo sinulle lisävelvoitteita. Työttömän työnhakijan lakisääteiset velvoitteet ovat samat kuntakokeilun ja TE-toimiston asiakkaille. Täältä voit lukea yksityiskohtaisen asiointiohjeen Porin työllisyyden kuntakokeilun asiakkaille.

Uusi asiakaspalvelumalli astui voimaan toukokuussa

Työnhakijan asiointi muuttui 2.5.2022 alkaen ja uusi palvelumalli otettiin käyttöön samanaikaisesti kaikissa TE-toimistoissa ja Työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvissa kunnissa. Jatkossa työntekijä saa entistä tiiviimpää tukea työnhakuunsa.

Lue lisää TE-palveluiden sivuilta: Uusi asiakaspalvelumalli

Palvelut ja vastuut

Kuntakokeilussa palveluihin kuuluvat tutut työllistymistä edistävät palvelut, kuten palkkatuki, työnhaku- ja uravalmennukset, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella. Kuntakokeilu tarjoaa myös kotoutumislain mukaisia kotoutumispalveluita. Sinulle on tarjolla myös kuntakohtaisia työllistymistä edistäviä ja tukevia palveluja.

  • Oma asiantuntija: Kuntakokeilun asiakkaana saat henkilökohtaisen vastuutyöntekijän, joka kartoittaa kokonaistilanteesi, ohjaa tarvittaessa muiden palveluiden pariin, ja tukee sinua työnhaussa.
  • Terveyspalvelut: Kunnan tehtävänä on myös järjestää työttömien terveyspalvelut. Voit tutustua niihin täällä.
  • Sähköiset palvelut: Käytössäsi on erilaisia sähköisiä palveluita kuntakokeilun asiakkuutesi ajan.
 
Sähköiset palvelut

Porin kuntakokeilussa käytössäsi on asiakastietojärjestelmä nimeltä Hakosalo. Se kattaa erilaisia työkaluja, joiden avulla voit tarkastella omaa hyvinvointiasi, tunnistaa ja esitellä taitojasi sekä pohtia osaamisesi kehittämiseen liittyvää palvelutarvetta. Hakosalo-järjestelmän käyttö on vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta. Sisäänkirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen (verkkopankkitunnuksen tai mobiilivarmenteen), mutta jos sinulla ei ole näitä, saat linkin järjestelmään omalta virkailijaltasi. Huomaathan, että Hakosalo ei ole yhteydessä TE-toimiston asiakastietojärjestelmään ja Oma asiointi -itsepalveluun, joita sinun tulee myös käyttää työnhakijana.

Hakosalo-järjestelmän palveluihin kuuluu Kykyviisari sekä Taitotaulu. Molemmat palvelut ovat käytettävissäsi yhdellä sisäänkirjautumisella: pääset sisäänkirjautumiseen joko alla olevista kuvalinkeistä tai sivun oikeassa laidassa Lisätietoja-kohdan ensimmäisestä linkistä. Linkit avautuvat suoraan järjestelmään, ja pyytävät sinulta vahvaa tunnistautumista.

Kykyviisari on työ- ja toimintakykysi itsearviointiin tarkoitettu kysely. Kysely käsittää eri osa-alueita työ- ja toimintakyvystä, kuten mielen terveyttä, arjen sujuvuutta ja hyvinvointia. Voit tarkistella vastauksiasi itsenäisesti tai oman palveluohjaajasi kanssa. Kykyviisarin on kehittänyt Työterveyslaitos, joka myös raportoi palveluun jätetyistä vastauksista tieteellisissä ja yleistajuisissa julkaisuissa sekä julkaisee tuloksista työelämää ja suomalaista yhteiskuntaa koskevaa tilastotietoa avoimesti saataville. Ennen julkaisua tai jakamista tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, ettei sinua voida niistä tunnistaa.

Taitotaulu-työkalulla muutat osaamisesi sanalistaksi taidoista ja osaamisesta, jota olet hankkinut ja josta sinulla on kokemusta. Järjestelmä tuottaa sanalistan perusteella sinulle listan osaamiseesi sopivista työpaikoista sekä koulutussuosituksia osaamisesi kartuttamiseen. Järjestelmä toimii tekoälyn avulla, joten mitä tarkemmin pystyt itsestäsi kertomaan, sen paremmin tekoäly pystyy sinua auttamaan. Palveluun voit täyttää tietoja esimerkiksi omasta CV:stä listaamalla työkokemus- ja koulutustietoja.  

Tällä videolla kuulet kattavasti työllisyyden kuntakokeilun eri mahdollisuuksista ja palveluista.

 

Porin seudun työllisyyden kuntakokeilun yhteystiedot ja asiointipisteet 

Porissa työllisyyden kuntakokeilulla on muutama eri toimipiste, joissa sinua palvellaan tilanteestasi ja tarpeistasi riippuen. Teljänkadulla sijaitsee yleinen toimipiste, Ohjaamossa autetaan alle 30-vuotiaita ja Teljäntorilla keskitytään maahanmuuttajien palveluihin. Ulvilassa ja Kokemäellä kaikkia asiakkaita palvellaan yhdessä toimipisteessä. Löydät toimipisteiden yhteystiedot videon alapuolelta. 

Tällä videolla pääset tutustumaan Porin seudun työllisyyden kuntakokeilun toimipaikkoihin. Videon lopusta löytyvät myös yhteystiedot toimipaikkoihimme Ulvilassa ja Kokemäellä.

Toimipisteet

Porin kaupungin työllisyyspalvelut / Kuntakokeilu

Teljänkadulla sijaitsee TE-palveluiden yleinen Porin toimipiste. 
Infopuhelin on auki arkisin klo 9-16. 
sähköposti: tyollisyyspalvelut@pori.fi 

Käyntiosoite: 
Teljänkatu 5, 2. ja 3. krs
28130 Pori
Puhelin: 

Maahanmuuttajien työllisyyspalvelut Porissa

Teljäntorilla työllisyyspalveluita maahanmuuttajille. 
Infopuhelin: 044 701 8001 klo 9-16
sähköposti: tyollisyyspalvelut@pori.fi 

Käyntiosoite: 
Teljäntori, Antinkatu 16 b, 5.krs
28100 Pori

Ohjaamo Pori

Ohjaamot tarjoavat maksutonta apua kaikille alle 30-vuotiaille nuorille.

Käyntiosoite: 
Yrjönkatu 17
28100 Pori
Puhelin: 
Aukioloajat: 

ma ja pe klo 12-15
ti-to klo 12-16

Ulvilan työllisyyspalvelut / Kuntakokeilu

Käyntiosoite: 
Mukulamäentie 1
28450 Vanha-Ulvila
Puhelin: 
Aukioloajat: 

ma – to klo 9.00 – 15.00

Kokemäen työllisyyspalvelut / Kuntakokeilu

Käyntiosoite: 
Kilkunkatu 11
32800 Kokemäki
Aukioloajat: 

ti klo 9-12
to klo 12-15