Työllisyyden kuntakokeilu

Logo

Porin seudun työllisyyden kuntakokeilu alkoi maaliskuun 2021 alussa

Porin seudun työnhakijoiden palveluihin tuli muutoksia 1.3.2021 alkaen, kun Pori, Ulvila ja Kokemäki osallistuvat yhtenä alueena valtakunnalliseen työllisyyden edistämisen kuntakokeiluun. 30.6.2023 saakka kestävän työllisyyskokeilun aikana tietyt valtion työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimistot) tehtävät siirtyivät kuntien tehtäviksi.

Kuntakokeiluun siirtyville asiakkaille ilmoitetaan siirrosta henkilökohtaisesti sekä TE-toimistosta että omasta kunnasta. Kokeilun aikana uusi työnhakija ilmoittautuu edelleen normaalisti TE-toimistoon, joka ohjaa kuntakokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat kunnan asiakkaiksi. Asiakkuus kestää koko kuntakokeilun ajan.

Kuntakokeilun asiakkaat:

 • Työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.
 • kaikki alle 30-vuotiaat riippumatta siitä, saavatko he työmarkkinatukea, työttömyyspäivärahan peruspäivärahaa vai ansiopäivärahaa.
 • kaikki vieraskieliset maahanmuuttajat iästä ja työttömyyteensä liittyvästä etuudesta riippumatta.
   

Oma asiantuntija työnhaun tueksi

Kuntakokeilun asiakas saa itselleen henkilökohtaisen vastuutyöntekijän, joka kartoittaa asiakkaan kokonaistilanteen, ohjaa tarvittaessa muihin palveluihin ja tukee työnhaussa.

Palvelut ja velvoitteet kuntakokeilussa

Kuntakokeilun palveluihin kuuluvat tutut työllistymistä edistävät palvelut, kuten palkkatuki, työnhaku- ja uravalmennukset, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella. Kuntakokeilu tarjoaa myös kotoutumislain mukaisia kotoutumispalveluita. Lisäksi kuntakokeilulla on mahdollisuus järjestää asiakkailleen kokeilukohtaisia työllistymistä edistäviä ja tukevia palveluita.

Kunnan tehtävänä on järjestää myös työttömien terveyspalvelut. https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/terveys-ja-sairaalapalvelut/terveysasemien-palvelut/tyottomien.

Työnhakijan palveluista kuntakokeilun aikana löytyy lisätietoa TE-palveluiden osoitteesta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/loyda_toita/tyonhakijan_palvelut_kuntakokeilun_aikana/index.html

Kokeilu ei tuo asiakkaalle mitään lisävelvoitteita. Työttömän työnhakijan lakisääteiset velvoitteet ovat samat TE-toimiston ja kuntakokeilun asiakkaille.

Siirtymäaikana muistettavaa

Jos asiakas on sopinut TE-toimiston kanssa työnhakuun liittyviä tapaamisia, palveluita tai tehtäviä, ne pitää hoitaa sovitusti määräaikaan mennessä. Tällöin työttömyysturvaan ei tule katkoksia. Jos keskeneräisiä sovittuja asioita ei ole, asiakas voi odottaa rauhassa työllisyyskokeilun yhteydenottoa.

Asiakas voi ilmoittaa mahdollisista muutoksista verkossa TE-palveluiden Oma asiointi -palvelussa:

 • jos yhteystiedot tai työllisyystilanne muuttuu, esim. uusi työ tai opinnot alkavat.
 • jos asiakas tarvitsee apua tai neuvoa työnhakuasioissa, yhteydenottopyynnön voi jättää Oma asiointi -palvelussa. Tällöin asiakkaaseen otetaan yhteyttä viiden arkipäivän kuluessa.

Siirtyminen kuntakokeiluun tapahtuu automaattisesti

Siirtyminen TE-toimistosta kuntakokeilun asiakkaaksi ei vaadi asiakkaalta toimenpiteitä, vaan siirtyminen tapahtuu automaattisesti. Asiakkaan ei siis tarvitse olla itse yhteydessä kuntakokeiluun tai TE-toimistoon asiakassiirron vuoksi, vaan työllisyyskokeilusta ollaan asiakkaaseen ensin yhteydessä.

Asiakkaan olisi hyvä valmistautua yhteydenottoon pohtimalla esimerkiksi:

 • Tarvitsetko apua työnhakuun?
 • Tarvitsetko päivitystä osaamiseesi?
 • Oletko kiinnostunut yrittäjyydestä?
 • Mitkä muut seikat vaikuttavat työnhakuusi ja työn vastaanottamiseen?

Asiointiohje kuntakokeilun asiakkaille

Tästä linkistä löydät hyödyllistä tietoa asioinnistasi ja palveluistamme Porin seudun työllisyyden kuntakokeilussa. Tiedotteessa on tärkeää tietoa myös työttömyysetuudesta: https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/asiointiohje.pdf

Asiointiohje työllisyyden kuntakokeilun asiakkaille
{C}Kuntakokeilun asiointiohje, by Kuntakokeilu{C}

 

Porin seudun työllisyyden kuntakokeilun yhteystiedot ja asiointipisteet 1.3.2021 alkaen

Pori
Teljänkatu 5, 2. krs ja 3. krs, 28130 Pori
Teljäntori, Antinkatu 16 b, 5. krs, 28100 Pori
Infopuhelin 044 701 8001 1.3.2021 alkaen klo 9-16
Sähköposti:
tyollisyyspalvelut@pori.fi

Ulvila
Mukulamäentie 2, PL 77, 28450 Vanha-Ulvila
Sähköposti: tyollisyyspalvelut@ulvila.fi

Kokemäki
Kilkunkatu 11, 32800 Kokemäki
Infopuhelin 040 488 6103 1.3.2021 alkaen klo 9-15
Sähköposti: tyollisyyspalvelut@kokemaki.fi 1.3.2021 alkaen

Valtakunnalliset TE-puhelinpalvelut antavat yleistä neuvontaa ma-pe ko 9-16.15:

Henkilöasiakkaan puhelinpalvelu: suomeksi 0295 025 500, på svenska 0295 025 510, in English 0295 020 713, на русском языке 0295 020 715
Työttömyysturvaneuvonta 0295 020 701
Koulutusneuvonta 0295 020 702
Uraohjaus (uraohjauksen psykologi) 0295 020 720. Uraohjaus palvelee ma-to klo 12.00-16.00

Porin seudun työllisyyden kuntakokeilun toimipaikat Porissa - video

Tällä videolla esitellään toimipaikat, joissa Porin seudun työllisyyden kuntakokeilun asiakas tapaa oman virkailijansa Porissa. Lisäksi videon lopusta löytyvät yhteystiedot toimipaikkoihimme Ulvilassa ja Kokemäellä.