Porin brändikarhu rakennuspuuhissa

Ahlaisten monitoimitalon rakennushanketta esitetään keskeytettäväksi – myös hankkeen uusi jatkoaikataulu teknisen lautakunnan käsittelyyn

Porin kaupunki pyysi tarjoukset Ahlaisten monitoimitalon rakentamiseen liittyvistä urakoista avoimella menettelyllä touko-kesäkuussa 2023. Saatujen tarjousten perusteella monitoimitalohankkeen kustannukset nousivat noin 2,3 miljoonalla eurolla. Tekniselle lautakunnalle esitetään hankkeen keskeyttämistä ja uuden jatkoaikataulun hyväksymistä. Uuden aikataulun mukaisesti monitoimitalon rakentaminen aloitettaisiin kesällä 2024. Lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan tiistaina 8. elokuuta.

Porin brändikarhu rakennuspuuhissa

Ahlaisten monitoimitalon urakan toteutusmuotona oli jaettu urakka, jossa urakat jaetaan useamman urakoitsijan tehtäväksi. Urakka koostui rakennus-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja rakennusautomaatiourakoista. Hankinnalle oli asetettu kelpoisuusvaatimukset, jotka tarjoajien tuli täyttää. Kelpoisuusvaatimukset täyttäneiden tarjoajien osalta valintaperusteena käytettiin edullisinta hintaa. Monitoimitalohankkeen toteuttamiselle oli varattu kaupungin talouskehyksessä vuosille 2023 ja 2024 yhteensä 3,2 miljoonaa euroa. Saatujen tarjousten perusteella hankkeen kokonaiskustannusarvio nousi noin 5,5, miljoonaan euroon. Kustannusarvion ylittymiseen vaikuttivat sekä rakennuskustannusten nousu että hankkeen laajeneminen liikennöintitilojen, taloteknisten tilojen ja kiinteistönhoidon tilojen osalta. Lisäksi kustannusarviossa oli varauduttu hankkeen aikana tuleviin lisä- ja muutostöihin sekä erillishankintana toteutettavaan irtokalusteiden ja esitystekniikan hankintaan.

Kustannusarvion ylittymisen vuoksi tekniselle lautakunnalle esitetään, että urakan hankinta keskeytetään. Lisäksi lautakunnalle esitetään, että hanketta lähdetään viemään eteenpäin uuden aikataulun mukaisesti siten, että suunnitelmien jatkojalostaminen tehdään vuoden 2023 loppuun mennessä. Tämän jälkeen uusi urakkakilpailutus järjestetään vuoden 2024 alussa ja monitoimitalon rakentamisen uusi ajankohta on kesästä 2024 kesään 2025.