ihmisiä istumassa pöytien ääressä

Asukastilaisuudet keräsivät 600 porilaista keskustelemaan

Porin kaupunki järjesti tänä vuonna asukastilaisuuden kaikilla kahdeksalla palvelualueella. Tilaisuudet näyttivät, että asukkaiden ja kaupungin edustajien välisille keskusteluille on kysyntää.

ihmisiä istumassa pöytien ääressä

Tilaisuuden järjestettiin keväällä Ahlaisissa, Noormarkussa, Laviassa ja Länsi-Porissa, ja ne jatkuivat syksyllä Meri-Porissa, Itä-Porissa, keskustassa ja Pohjois-Porissa. Syksyn tilaisuuksien yhteydessä järjestettiin omat keskustelut myös nuorille. Asukastilaisuuksissa osallistujia oli yhteensä 500 ja nuorten keskusteluissa 100.

Asukastilaisuuksissa osallistujat pääsivät keskustelemaan alueen ajankohtaisista teemoista kaupungin edustajien kanssa. Teemat nostettiin alueilla järjestetyistä kaupungin ja hyvinvointialueen työntekijöiden tapaamisista. Syksyn tilaisuuksiin teematoiveita kysyttiin ennakkoon myös asukkailta.  

– Lämmin kiitos kaikille osallistujille aktiivisesta keskustelusta. Saimme paljon ehdotuksia ja ideoita alueiden kehittämiseen ja ne viedään tiedoksi kaupungin toimialoille, kertovat osallisuusasiantuntijat Alina Isoviita ja Elli-Mari Sulonen.

Tilaisuuksissa keskusteltiin laajasti eri teemoista; keskustelua herättivät muun muassa liikenne, turvallisuus, liikuntamahdollisuudet, luonto, tilojen käyttö ja yhteisöllisyys. Kaikista tilaisuuksista on tehty yhteenvedot, jotka löytyvät kunkin kaupunginosan omalta sivulta.

Nuorten keskusteluissa käytiin avointa keskustelua nuorten kohtaamista epäkohdista ja pohdittiin niihin yhdessä ratkaisuja. Selvästi eniten keskustelua herätti joukkoliikenne. Lisäksi teiden kunnossapito nousi esiin lähes joka keskustelussa. Nuoret toivoivat myös lisää paikkoja vapaa-ajan viettoon: hengailupaikkoja, liikuntapaikkoja ja tapahtumia.

– Olemme ilahtuneita siitä, miten aktiivisesti nuoret osallistuivat keskusteluihin. Tästä suuri kiitos kuuluu alueiden nuoriso-ohjaajille ja Ohjaamo Porille, jonka kouluttamana keskustelut järjestettiin, toteavat osallisuusasiantuntijat.

Tilaisuuksista kerätyn palautteen perusteella sekä asukastilaisuuksiin että nuorten keskusteluihin oltiin tyytyväisiä.

– Hyödynnämme keräämäämme palautetta tulevien asukastilaisuuksien suunnittelussa. Ensi vuonna on luvassa ainakin vieraskielinen asukastilaisuus, sekä uusien porilaisten tilaisuus, jota on toivottu kuntalaisaloitteessa, osallisuusasiantuntijat kertovat.