Asukkailta toivotaan palautetta esteettömyydestä kaupungin tiloissa

Porin kaupungin palautelomakkeelle on avattu oma kohtansa esteettömyydelle. Kaupunkilaisten toivotaan kertovan sitä kautta kehitysehdotuksia, kehuja ja kysymyksiä esteettömyyden toteutumisesta kaupungin kiinteistöissä ja ulkoalueilla.

Idea esteettömyyden lisäämisestä nousi esiin kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöryhmässä. Palautteet vastaanottaa työryhmän jäsen Tiina Kudjoi tekniseltä toimialalta.

– Toivomme saavamme kaupunkilaisilta aktiivisesti huomioita esteettömyyden onnistumisista ja kehityskohdista eri puolilla kaupunkia, jotta voimme edistää palveluiden yhdenvertaisuutta myös esteettömyyden osalta, Tiina Kudjoi kannustaa. 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöryhmä on kaupunginjohtajan nimeämä työryhmä, johon kuuluu sekä kaupungin henkilöstön että työnantajan edustajia monipuolisesti eri puolilta organisaatiota. Ryhmän tehtävänä on muun muassa edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaupunkiorganisaatiossa sekä henkilöstön että palveluiden näkökulmasta, varmistaa ja arvioida yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen ja päivittää kyseinen suunnitelma.

Ryhmän puheenjohtaja, yhteyskoordinaattori Annika From kiittelee jäseniä aktiivisesta keskustelusta heti ensimmäisestä kokoontumisesta alkaen.

– Ryhmä on vastikään aloittanut toimintansa uudella kokoonpanolla. Työskentely käynnistyi heti aktiivisella keskustelulla ja ilahduin, että saimme jo ensimmäisessä kokouksessa konkreettisia toteutusideoita, kuten tämän palautelomakkeen kehittämisen.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen kuuluvat kunnan lakisääteisiin velvollisuuksiin ja jokainen Porin kaupunkiorganisaatiossa työskentelevä on vastuussa tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta työyhteisöstä ja palveluista. Lisää yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta sekä työryhmän kokoonpanosta voit lukea täältä.