Elinkustannusten nousu nostaa maanvuokria Porissa

Porin kaupungin maanvuokrasopimuksissa tonttien vuokrat on sidottu kuluttajahintojen nousua seuraavaan elinkustannusindeksiin. Vuokrat tarkistetaan sopimuksen mukaisesti vuosittain, ja inflaatiosta ja elinkustannusindeksin noususta johtuen kaupungin vuokratonttien maanvuokrat nousevat tänä vuonna noin 7,1 prosentilla viime vuoteen verrattuna.

Elinkustannusindeksi kuvaa kuluttajien tavaroista ja palveluista maksamisen hintojen kehitystä. Se kertoo, kuinka paljon tavaroiden ja palvelujen hinnat ovat muuttuneet vertailuajankohtaan nähden. Tyypillisesti pitkät määräaikaiset maanvuokrasopimukset sidotaan edellisen vuoden elinkustannusindeksin keskiarvoindeksiin, ja tätä käytäntöä noudatetaan myös Porin kaupungin maanvuokrasopimuksissa.

Aiempina vuosina indeksikorotukset ovat olleet maltillisempia, mutta tänä vuonna tavallista voimakkaampi inflaatio ja elinkustannusindeksin nousu aiheuttavat selvästi viime vuosia suuremman korotuksen. Maanvuokralaskut lähetetään kaupunkilaisille toukokuun puolivälin jälkeen siten, että niiden eräpäivä on aiempien vuosien tapaan kesäkuun lopulla.