Hanna Marnon teos Edouard Samettijalka Etelärannan Taideaukiolla

Etelärannan Taideaukio saa ensimmäisen taideteoksensa

Hanna Marnon teos Édouard Samettijalka Porin Etelärannan Taideaukiolla on ensimmäinen Porin taidemuseon uuden KORSI-komissio-ohjelman tilausteos. Ohjelma on suunnattu Satakunnassa asuville ja työskenteleville taiteilijoille.

Hanna Marnon teos Edouard Samettijalka Etelärannan Taideaukiolla

KORSI-ohjelmassa huomioidaan paikallisia erityispiirteitä, tuetaan ja kehitetään taiteen tekemisen käytäntöjä alueella sekä tuodaan nykytaiteen teoksia esille erilaisissa ympäristöissä. Ohjelma on nimetty KORSI-komissioksi nostaen esiin hankkeelle myönnettyä kolmivuotista rahoitusyhteistyötä KORSI Eurajoen Säästöpankkisäätiön kanssa. Ohjelma on osa Porin taidemuseon toimintaa Satakunnan alueellisena vastuutaidemuseona.

Édouard Samettijalka on Siikaisissa asuvan Hanna Marnon paikkasidonnainen puuveistos, jonka valmistuksessa on hyödynnetty lahjoitettuja puumateriaaleja. Työskentelyprosessin aikana on myös luotu pohjoissatakuntalaista materiaalikytkösten ja väriesiintymien karttaa, joka tulee esiin siikaislaisten teosta varten lahjoittamissa materiaaleissa sekä teoksen värjäyksessä käytetyissä luonnon väreissä.

– Ajattelen, että Édouardin tarina Porissa Kokemäenjoen varrella Etelärannassa on teos siitä, mitkä maiseman ainekset yleensä ovat. Ne eivät koskaan näy itse maisemanäkymässä. Taiteilijan näkökulmasta maisemassa pyritään näyttämään mennyt, preesens ja tulevaisuus siinä koskaan onnistumatta, kertoo Marno.

Teos on suunniteltu osaksi Porin uudistetun jokirannan maisemaa ja sen tunnelmaa. Taideaukion esityspaikassa huomion voi kiinnittää siihen, miten teos on aseteltuna osaksi maisemaa ja miten joen suihkulähteen prisma ikään kuin täydentää kuvan.

Teosta valmistaessaan Hanna Marno on miettinyt kameran linssiä ajatellakseen maisemasommitelman dynamiikkaa eri kulmista. Kuvanveiston ohella myös elokuvaa ja linssipohjaisia tekniikoita opiskellut Marno rakentaa usein veistosasetelmansa ajattelemalla valokuvaa tai kohtausta.

– Édouard Samettijalka -hahmon nimesin keväällä 2023. Hahmon tunnelma on lähtöisin humoristisesta Diderot’n Jaakko Fatalisti ja hänen isäntänsä -kirjasta. Tärkeä kirja on myös Victoria Finlayn Värimatka materiaalisena lähtökohtana ja Harry Salmenniemen Uhrisyndrooma, jossa maalataan värejä poliittisina välineinä mielikuvin. Olen ajatellut myös taidemaalari Édouard Manet’n työskentelyn tahallisuutta ja aikalaista provosointia Aamiainen ruohikolla -teoksen lähtökohdasta, joka suututti teininä, mutta jonka olen päättänyt ymmärtää toisin, tarkoituksenmukaisena naljailuna herruudelle.

Édouard Samettijalka toimii jatkumona Marnon työskentelylle, jossa huomio kohdistetaan materiaaleihin sekä erityisesti erilaisiin väriaineisiin. Teoksen värjäämisessä käytetyn samettijalkasienen värispektri on erityisen kattava ja haastaa myös huomioimaan miten erilaisten materiaalien ominaisuudet tulevat osaksi teosta, muuntaen sitä myös ajan mittaan kiinnostavasti.

– Tämänhetkinen materiaalinen kiinnostukseni on puussa, lähiluonnosta kerätyissä väri- ja sidosaineissa, pigmenteissä ja itsevalaisevissa luonnonmateriaaleissa. Valmistan pääasiassa itse pintakäsittelyaineet. Olen tehnyt siirtymää auto- ja veneteollisuuden materiaaleista viiden vuoden ajan, ja pyrin nykyään soveltamaan niistä oppimiani käytäntöjä uusiutuvien luonnonvarojen materiaaleilla. Materiaalinen siirtymä on muuttanut työni aikajänteitä, suurentanut varastointitarpeitani, mutta myös luonut ympärilleni uusia yhteisöjä ja materiaaliperheitä, Marno sanoo.

Marnon työskentelyssä paikallisuus tekemisen eräänlaisena ergonomisena välineenä on tärkeää. Se on paitsi teosten tekemistä niistä materiaaleista, joita on läsnä ja joita kohtaa ympärillä, myös teosten asettamista koettavaksi paikkoihin ja ympäristöihin, jotka ovat lähellä materiaaleja. Édouard Samettijalka -teoksen osia hyödynnetään myöhemmin uudestaan osana Siikaisiin suunniteltavaa Puuaarre-teosta.

– Haluan madaltaa kokemisen kynnystä, josta syystä olen lähtenyt ulos galleriasta tekemään paikkasidonnaisia teoksia autiotaloihin, peltoaloille, teiden varsille, metsiin, kaupunkiin, ja olen hylännyt (rakentanut ja purkanut) teoksia vuodesta 2002.

Yksityiskohta Hanna Marnon teoksesta Edouard Samettijalka Etelärannan Taideaukiolla

HANNA MARNO

Édouard Samettijalka

Sammetsfotad Édouard / Édouard the Velvet Foot

Taideaukio | 7.6.-29.9.2024

Hanna Marno (s. 1981, Helsinki) on kuvanveistäjä ja ympäristötaiteilija, joka asuu ja työskentelee Siikaisissa Satakunnassa. Marno on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta, jonka lisäksi hän on tehnyt opintoja Carnegie-Mellon yliopistossa Pittsburghissa Yhdysvalloissa, opiskellut elokuvaa Pittsburgh Filmmakersissa sekä mediataidetta Tampereen ammattikorkeakoulun taiteen ja viestinnän laitoksella. Marnon teoksia on esitetty laajasti gallerioissa ja taidetiloissa Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi Marno on toteuttanut useita julkiseen tilaan tai luontoympäristöön sijoittuneita teoksia. Tänä kesänä Marnon teoksia on nähtävillä myös Mäntän Kuvataideviikoilla.

www.hannamarno.com

@hannamarno

KORSI

Eurajoen Säästöpankkisäätiö tukee Porin taidemuseon KORSI-komissio-ohjelmaa vuosina 2024–2026. Hanna Marnon taiteellista työskentelyä ovat tukeneet myös Svenska Kulturfonden ja Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahasto.