Liisantorin lähiliikuntapaikan kuntolaitteita kesällä 2019

Harrastuksia erityistä tukea tarvitseville nuorille – vastaa kyselyyn toukokuussa

Porissa on alkuvuonna 2023 käynnistynyt erityistä tukea tarvitsevien nuorten harrastuneisuuteen tähtäävä hanke. Jokaisella on oikeus liikkua -hankkeen tarkoituksena on selvittää porilaisten 18–29-vuotiaiden erityistä tukea tarvitsevien nuorten mahdollisuuksia ja toiveita liikunnan harrastamisen suhteen. Hankkeen tavoitteena on myös toteuttaa mielekkäitä vapaa-ajanharrastuksia kohderyhmän nuorille.

Liisantorin lähiliikuntapaikan kuntolaitteita kesällä 2019

– Hankkeen päätavoitteena on antaa erityistä tukea tarvitseville nuorille mahdollisuus olla alusta saakka aktiivisesti mukana kehittämässä ja suunnittelemassa toimintaa. Nuoret voivat osallistua kehittämiseen vastaamalla kyselyihin ja osallistumalla työpajoihin, lajikokeiluihin sekä pienryhmähaastatteluihin. Tavoitteena on kerätä tietoa siitä, mitkä tekijät rajoittavat tai estävät erityistä tukea tarvitsevien nuorten harrastamista ja miten näitä asioita pysytään taklaamaan. Osallistumalla toimintojen suunnitteluun, on jokaisella osallistujalla mahdollisuus päästä vaikuttamaan kaupungin vapaa-aikatoimintojen kehittämiseen, taustoittaa hankekoordinaattorina toimiva Hanne Mailanen.

Hankkeen avulla edistetään erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa harrastamisen suhteen. Kolmivuotiseksi suunnitellun hankkeen aikana harrastustoiminta on nuorille maksutonta.

Jokaisella on oikeus liikkua -hanke toteutetaan Porin kaupungin liikuntapalveluiden koordinoimana hankkeena, jonka puitteissa tehdään yhteistyötä kaupungin liikunta- ja nuorisoyksikön sisällä sekä nuorisopalveluiden että Ohjaamon kanssa. Hankkeen vaikuttavuuden kannalta olennaisia yhteistyötahoja tulevat olemaan myös paikalliset seurat, yhdistykset ja Winnova. Hankkeen rahoittamiseksi on saatu Lounais-Suomen aluehallintoviraston myöntämää avustusta liikunnallisen elämäntavan kehittämiseen.

Tällä hetkellä on avoinna hankkeeseen liittyvä kysely, jolla kartoitetaan erityistä tukea tarvitsevien nuorten vapaa-ajanharrastuksia sekä kokemuksia siitä, mitkä tekijät rajoittavat tai estävät vapaa-ajanharrastuksien toteutumisen. Kysely on auki 31. toukokuuta saakka ja siihen voi vastata osoitteessa pori.fi/harrastuskysely.

Hankkeen toimintaa voi seurata hankkeen Instagram-tilillä @jokaisella_on_oikeus_liikkua.