biojätettä kompostiin

Ilmoita kompostorisi kompostointirekisteriin!

Uusi jätelaki velvoittaa kuntia aloittamaan kompostointirekisterin ylläpitämisen vuoden 2023 alussa. Ilmoituksen voi tehdä Porin kaupungin verkkosivuilla.

biojätettä kompostiin

Ilmoituksessa pyydetään tietoja käytössä olevan kompostorin merkistä ja mallista, koosta, käyttökuukausista ja sijainnista. Ilmoitus tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa kompostoinnin aloittamisesta ja päivittää, jos kompostointi lopetetaan tai siitä vastaava henkilö vaihtuu.

Kompostointi-ilmoitus tehdään sekä vakituisen asumisen että vapaa-ajan asumisen yhteydessä tapahtuvasta kompostoinnista. Myös haja-asutusalueella tapahtuvasta kompostoinnista tulee ilmoittaa. Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei kuitenkaan tarvitse tehdä ilmoitusta. Ilmoitus kompostoinnista tulee uusia viiden vuoden välein. Ilmoituslomake löytyy täältä.

Miksi rekisteriä kerätään?

Rekisteriin koottujen tietojen avulla arvioidaan Suomessa kiinteistökohtaisesti kierrätetyn biojätteen määrää. Kompostointi otetaan jatkossa huomioon Suomen kierrätysasteen laskennassa EU:n direktiivien edellyttämällä tavalla.

Kompostointirekisterin tietojen perusteella aloitetaan biojätteen erilliskeräys kesällä 2024 niillä keskustaajama-alueen vakituisilla asuikiinteistöillä, jotka eivät kompostoi.  Kotitalous voi hoitaa biojätteen keräysvelvoitteensa kompostoimalla, jolloin kotitalouden ei tarvitse liittyä kotoa kerättävään biojätteen erilliskeräysverkostoon.

Biojäte on tärkeää saada pois polttoon ohjautuvan sekajätteen joukosta, jolloin sekajätteen lämpöarvo nousee ja saadaan myös biojätteen sisältämät ravinteet talteen.

Valvotaanko kompostointia?

Kompostointi tulee toteuttaa jätehuoltomääräysten mukaisesti haittaeläinsuojatussa ja lämpöeristetyssä kompostorissa. Lämpöeristämättömällä kompostorilla voi kompostoida vain kesäkaudella (viikot 18-40). Kompostoinnin asianmukaista toteuttamista ja kompostointirekisteriä valvoo seudullinen jätehuoltoviranomainen kaikkien alueen kuntien osalta.

Sekajäteastian tyhjennysvälin pidentäminen

Kompostoivat tai biojätteen erilliskeräävät kotitaloudet voivat halutessaan harventaa sekajäteastian tyhjennysväliä nykyisten jätehuoltomääräysten puitteissa kahdeksaan tai jopa kahteentoista viikkoon. Ilmoitus pidennetystä tyhjennysvälistä tehdään kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle.

Kompostointirekisteri on Harjavallan, Kokemäen, Merikarvian, Nakkilan, Porin, Siikaisten ja Ulvilan yhteinen.