Kirjurinluoto is popular among people of all ages for its outdoor recreation facilities.

Iskelmä Festivaali Pori -tapahtumaa esitetään kaupungin strategiseksi tapahtumakumppaniksi 

Porin kaupunginhallitus päättää maanantaina pitempiaikaisesta kumppanuudesta Iskelmä Festivaali Porin kanssa. Kaupunki solmii strategisia tapahtumakumppanuuksia järjestäjien kanssa, jotka täyttävät kumppaneille asetetut kriteerit. Hyvin toiminut yhteistyö ja tapahtuman juurtuminen osaksi Porin festarikattausta puoltavat kumppanuutta.

Kirjurinluoto is popular among people of all ages for its outdoor recreation facilities.

Strategisten tapahtumakumppanuuksien piirissä olevilla tapahtumilla on merkittävä rooli ja vaikutus kaupungin vetovoimaisuudessa, asumisviihtyvyyden parantamisessa, matkailijoiden kohdevalinnoissa, palvelutarjonnan monipuolistumisessa sekä aluetaloudellisten vaikutusten kasvattamisessa. Porin kaupungin strategiset tapahtumakumppanit ovat Pori Jazz, Porispere ja Porin Päivä. 

Uudeksi strategiseksi tapahtumakumppaniksi esitetään vuoden 2025 alusta Iskelmä Festivaali Pori -tapahtumaa, joka saisi 10 000 euroa avustusta vuodessa sekä pidempiaikaisen maanvuokrasopimuksen tapahtuma-alueelle. 

– Iskelmä Festivaali Pori on järjestetty Kirjurinluoto Arenalla menestyksekkäästi jo kolmena kesänä, ja tapahtuman kävijämäärä on kasvanut vuosittain. Yhteistyö tapahtumajärjestäjän kanssa on ollut sujuvaa ja tapahtunut kaupungin säädösten mukaisesti. Kumppanuudella haluamme juurruttaa tapahtuma yhä vahvemmin osaksi Porin vakitapahtumia, vahvistaa yhteistyötä sekä olla mukana mahdollistamassa tapahtuman pitkäjänteinen kehittäminen, kertoo Porin kaupungin matkailu- ja markkinointiyksikön päällikkö Tiina Lehtonen

Strategisille tapahtumakumppanuuksille asetetut pääkriteerit linjaavat, että tapahtuman on oltava vetovoimainen ja vakiintunut suurtapahtuma (vähintään 10 000 kävijää), joka luo vahvaa brändimielikuvaa aktiivisesta ja kiinnostavasta Porista. Lisäksi tapahtuman on tuettava kaupungin strategiaa ja matkailun- ja tapahtumien tiekarttojen tavoitteiden toteutumista.  
 
Esitystä strategisesta tapahtumakumppanuudesta puoltavat myös tapahtuman sijoittuminen Kirjurinluotoon, yhteen Porin strategisesti tärkeistä kärkikohteista. 

– Kyseisestä tapahtumasta on jo muodostunut merkittävä osa Porin tapahtumien joukkoa, jotka luovat mielikuvaa Porista eläväisenä tapahtumakaupunkina, ja joita hyödynnetään asukas- ja kaupunkimarkkinoinnissa. Kaupunki saa tapahtumassa myös merkittävää markkinointinäkyvyyttä tapahtumajärjestäjän kanssa yhteisesti sovitulla tavalla, sanoo Lehtonen. 

Porin kaupunginhallitus päättää strategisista tapahtumakumppanuuksista ja tekee päätöksensä asiassa kokouksessaan maanantaina 13. toukokuuta.