Porin jalkautuvan nuorisotyön JANNUn työntekijöitä istumassa selin penkillä

Jalkautuva nuorisotyö JANNU aloittaa Porissa

Jalkautuva nuorisotyö jatkuu Porissa uudenlaisella mallilla. Jatkossa eri nuorisotoimijoiden työntekijät muodostavat yhden tiimin ja jalkautuvat nuorten pariin yhdessä, eikä hyvinvointialueen palveluna toiminutta jalkautuvaa Porin nuorisopäivystystä enää jatketa erillisenä toimintana. Yhteistoiminnan uusi nimi on jalkautuva nuorisotyö JANNU.

Porin jalkautuvan nuorisotyön JANNUn työntekijöitä istumassa selin penkillä

Aiemmin eri organisaatiot ja järjestöt ovat jalkautuneet nuorten pariin erillään, mutta nyt toiminta jatkuu yhteisenä toimintana Porin kaupungin nuorisoyksikön, Satakunnan hyvinvointialueen perhekeskus Lounatuulen, Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Porin ensi- ja turvakotiyhdistyksen sekä evankelisluterilaisen seurakunnan kesken. Yhteistyötä tehdään myös muiden tahojen kanssa. Toiminnan koordinointivastuu on Porin kaupungin nuorisoyksiköllä. Malli on huhtikuussa 2024 käynnistyneen kehittämistyön tulos.

Jalkautuvan nuorisotyön JANNUn kohderyhmää ovat kaikki alle 29-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset. JANNUt kohtaavat vapaa-aikaansa viettäviä nuoria matalalla kynnyksellä nuorten omissa toimintaympäristöissä Porin alueella. Toiminta painottuu iltoihin ja viikonloppuihin. Jalkautuva nuorisotyö tarjoaa nuorille turvallisia ja luottamuksellisia kohtaamisia anonyymisti, vapaaehtoisesti ja maksuttomasti. JANNUjen kanssa on mahdollista tulla vaihtamaan kuulumiset elämäntilanteesta riippumatta.

Jalkautuvan nuorisotyön JANNUn toimintaa voi seurata Instagram-tilillä @nuortenpori.