Käsi ojentamassa maksukortti linja-auton kortinlukijaan

Joukkoliikennejaosto päätti päivitetyistä matkakortti- ja matkustusehdoista – keskustelua aiheuttaneeseen matkatavara-aiheeseen selvennystä

Porin joukkoliikennejaosto käsitteli tiistaina pidetyssä kokouksessaan ehdotustaan kaupunginhallitukselle loppuvuonna lapsiin ja opiskelijoihin kohdennettavista alennuskampanjoista sekä Porin joukkoliikenteen matkakortti- ja matkustusehtojen muutosehdotusta.

Käsi ojentamassa maksukortti linja-auton kortinlukijaan

Matkakortti- ja matkustusehtoihin ei tehty sisällöllisesti suuria muutoksia, vaan päivitys kohdistui enemmänkin maaliskuussa 2023 hyväksyttyjen ehtojen täsmentämiseen ja täydentämiseen. Liikenteenharjoittaja Porin Linjat Oy on toivonut ehdoista entistä parempaa työnjohdollista tukea kuljettajien ja asiakaspalvelun ohjaamista varten.

Matkakortti- ja matkustusehtojen muutosehdotuksessa eniten keskustelua herätti kohta, jossa käsiteltiin muun muassa matkatavaroiden, polkupyörien ja lemmikkien kuljettamista linja-autoissa. Isokokoisista tavaroista, jotka vievät linja-autosta yhden tai useamman matkustajan paikan, on aiemminkin veloitettu aikuisen kertalipun hinta.

”Matkakortti- ja matkustusehdot aiheuttivat odotettua enemmän keskustelua sekä mediassa että joukkoliikennejaoston kokouksessa, joten muutosehdotusta päädyttiin muokkaamaan selkeämmäksi joukkoliikennejaostossa. Jatkossakin linja-autossa saa siis maksutta kuljettaa esimerkiksi ruokaostoksia,” valottaa vs. toimialajohtaja Jouko Hautamäki.

Joukkoliikennejaosto päätti kokouksessaan täsmentää matkatavaroiden maksuttomuutta ja isokokoisten tavaroiden kuljettamisen maksullisuutta ja maksutapoja seuraavasti:

”Matkustajan itse kuljettamat ja huolehtimat matkatavarat kuljetetaan linja-autossa ilman erillistä maksua. Matkatavaroista ei saa aiheutua haittaa tai vaaraa, eivätkä ne saa tukkia linja-auton käytävää. Kuljettaja arvioi tapauskohtaisesti mitkä matkatavarat mahtuvat kyytiin vaaraa ja haittaa aiheuttamatta.

Polkupyörästä, sähköpotkulaudasta ja muista isokokoisista tavaroista veloitetaan aikuisen kertalipun hinta, jonka voi maksaa käteisellä, mobiilista ostettavalla kertalipulla tai matkakortilla olevalla arvolla.

Lapsen kuljettamiseen käytettävistä lastenvaunuista tai -rattaista ei peritä maksua. Rollaattoria apuvälineenä käyttävä matkustaja ei maksa rollaattoristaan erillistä maksua.”

Tavaroiden kuljettaminen ei saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa muille matkustajille. Kuljettajan joutuessa jarruttamaan äkillisesti, irrallaan olevat isokokoiset tavarat saattavat aiheuttaa vahinkoja. Siksi matkustajan on itse pystyttävä huolehtimaan kuljettamistaan tavaroista koko matkan ajan. Isokokoisia tavaroita ei saa jättää poistumisteiden eteen eli linja-auton ovien edustan on aina oltava tyhjä ja hätätilanteessa poistumisen on sujuttava esteettömästi.

Lisäksi joukkoliikennejaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että loppuvuoden 2023 alennuskampanjoita kohdennetaan asiakasryhmiin, joihin elinkustannusten nousu vaikuttaa merkittävimmin. Näitä ovat muun muassa lapsiperheet ja opiskelijat. Alennuskampanjoilla pyritään myös houkuttelemaan aikuisia työmatkalaisia käyttämään joukkoliikennettä ja parantamaan työelämän ulkopuolella olevien aikuisten virkistäytymis- ja asiointimahdollisuuksia.  Alennuskampanjoiden toteuttamisen suunnittelu jatkuu kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen.