Kaksi linja-autoa Tiedepuiston pysäkillä.

Joukkoliikennejaoston käsittelyssä muun muassa Kankaanpää-Pori-yhteysvälin kustannustenjakoon osallistuminen sekä Lavian suoran linjan lopettaminen

Mahdollisuus matkustaa Poriin vaihdollisella yhteydellä säilyy, kun Varsinais-Suomen ELY-keskus kilpailuttaa joukkoliikenneyhteydet loppuvuodesta 2023.

Kaksi linja-autoa Tiedepuiston pysäkillä.

Joukkoliikennejaosto käsittelee kokouksessaan tiistaina 14. marraskuuta 2023 ehdotusta, jossa esitetään suoran Pori-Lavia-linjan lopettamista kouluvuoden päätteeksi, 1.kesäkuuta 2024. Nykyinen välillä liikennöitävä linja 69 on kokonaan Porin kaupungin rahoittama.

Porin kaupungin toukokuussa 2023 järjestämässä Lavian asukastilaisuudessa käydyn keskustelun perusteella linjan palvelu ei vastaa lavialaisten Porissa asioimiseen kohdistuvia toiveita, eikä työmatka- tai opiskelumatkatarpeita. Matkustajien määrä linjalla on ollut kouluvuoden aikana keskimäärin neljä per vuoro ja kesäisin matkustus suunnilleen puolittuu. Matkojen määrän kehitys on ollut laskusuuntaista, samanaikaisesti kun liikennöintikustannukset ovat jatkuvassa kasvussa.

Lavialaisilla säilyy mahdollisuus matkustaa Poriin vaihdollisella yhteydellä Kankaanpään kautta, koska Varsinais-Suomen ELY-keskus kilpailuttaa loppuvuodesta 2023 Pohjois-Satakunnan joukkoliikenneyhteydet Laviasta Kankaanpäähän ja Kankaanpäästä Poriin 1.6.2024 alkaen. Lavian ja Kankaanpään välille kilpailutetaan koulupäiviksi kolme vuoroa per suunta. Matkaketjun avulla on mahdollista tehdä Poriin asiointimatka, jolla on noin neljä tuntia aikaa asioinnille julkisissa ja kaupallisissa palveluissa hyvään aukioloaikaan. Joukkoliikennejaosto päättää Porin kaupungin sitoutumisesta kustannustenjakoon ja lipputuloriskiin.

Lisäksi joukkoliikennejaosto käsittelee kokouksessaan aloitetta ikäihmisten maksuttomasta joukkoliikenteestä.