Kahdeksasluokkalaiset tutustuvat SAMKissa robotiikkaan ja konenäköön

Porin kaupungin opetusyksikkö ja Satakunnan ammattikorkeakoulu järjestävät keväällä 2023 yhteistyössä porilaisille 8.-luokkalaisille vierailuja SAMKin RoboAI-yhteiskäyttölaboratorioon. Vierailujen tarkoituksena on tutustuttaa ja innostaa oppilaita moderniin teknologiaan ja robotiikkaan.

Kaksi ja puoli tuntia kestävän vierailun aikana kasiluokkalaiset tutustuvat aluksi RoboAI-yhteiskäyttölaboratorioon. Tämän jälkeen oppilaat jaetaan pienryhmiin, joissa he työskentelevät robotiikan, konenäön ja simuloinnin parissa neljällä eri teemarastilla. Ohjaajina toimivat SAMKin opettajat ja tutkijat. Rastien teemoina ovat Pepper-robotti, perinteiset teollisuusrobotit, yhteistyörobotit sekä konenäkö ja simulointi.

– Rasteilla oppilaat tutustuvat ohjaajan opastuksella ennalta suunniteltuihin tehtäviin. Pepper-robotti- sekä teollisuusrobottirastilla tehdään robottien ohjelmointia. Yhteistyörobottirastilla harjoitellaan kappaleiden poimintaa ja pinoamista. Konenäkö- ja simulointirastilla harjoitellaan pähkinöiden tunnistamista konenäön avulla ja laserturvaskannerin käyttöä simuloidussa tehdasympäristössä. Lopuksi oppilaiden kanssa käydään vielä läpi päivän sisältöä ja opittuja asioita, kertoo opettaja Janika Tommiska SAMKista.

– Vaikka nämä teknologiat ovat oppilaille ehkä vielä vähän vieraita, niin omakohtaiset kokeilut ja ohjelmoinnin onnistuminen ovat selvästi innostaneet oppilaita. Robotiikka, tekoäly ja niiden tulevaisuuden mahdollisuudet ovat herättäneet hyviä keskusteluja rasteilla, lisää yliopettaja Mirka Leino SAMKista.

Vierailuille osallistuu lähes 200 oppilasta Porin yhdeksästä yläkoulusta. Kunkin koulun ryhmässä noin 20 kasiluokkalaista.

– Joistakin kouluista vierailulle osallistuu esimerkiksi robotiikan valinnaisaineryhmä, joistakin oppilaat ovat saaneet itse ilmoittautua vierailulle tai vierailulle on lähetetty yksi tietty luokka, kertoo suunnittelija Kirsi Nuorsaari Porin opetusyksiköstä. 

Vierailut ovat osa Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman toimeenpanoa, jonka jalkauttamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Porin kaupungille 114 000 euroa. Valtakunnallisen Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten medialukutaitoa, tieto- ja viestintäteknologista osaamista sekä ohjelmointiosaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Porin kaupungissa hanke kohdistuu perusopetuksen oppilaisiin.