Uudet lukutaidot osaksi opetusta

Hankkeessa edistetään perusopetuksen oppilaiden digitaalista osaamista, ohjelmointiosaamista sekä medialukutaitoja Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman mukaisesti. Tavoitteena on oppilaiden ja opettajien innostaminen digitaitojen, ohjelmoinnin ja mediataitojen oppimiseen ja hyödyntämiseen. Hankkeessa tuetaan ja mallinnetaan näihin liittyviä monipuolisia kokeiluja. 

Mitä hankkeessa muun muassa tehdään:

  • Tuotetaan oppimateriaaleja ja tuntisuunnitelmia digitaalisten taitojen ja ohjelmoinnin opetukseen.
  • Päivitetään Porin kaupungin tieto- ja viestintäteknologian opetussuunnitelman Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman mukaiseksi.
  • Kiertävä digiope jalkautuu kouluille syksyllä 2023.
  • Tuetaan kouluja omien, uusiin lukutaitoihin liittyvien oppimisprojektien toteuttamisessa.
  • Lisätään opettajien osaamista järjestämällä koulutuksia.
  • Järjestetään osalle 8.-luokkalaisista vierailuja SAMK:n RoboAI-yhteiskäyttölaboratorioon.

Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen kesto: 1.8.2022 – 31.12.2024

Lisätietoja hankkeesta: suunnittelija Kirsi Nuorsaari

Lisätietoja uusista lukutaidoista löytyy tästä linkistä.