Porin brändikarhu rakennuspuuhissa

Kaupunginsairaalan entistä pesularakennusta esitetään purettavaksi

Porin kaupunginsairaalan pihapiirissä Maantiekadulla sijaitsevaa entistä kunnalliskodin sauna- ja pesularakennusta esitetään purettavaksi. 1890-luvulla valmistunut rakennus on erittäin huonokuntoinen, eikä sille ole osoitettavissa enää uutta käyttötarkoitusta. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan tiistaina 21. maaliskuuta.

Porin brändikarhu rakennuspuuhissa

Vanhasta pesularakennuksesta tehtiin vuonna 2021 opinnäytetyö, jossa tutustuttiin rakennuksen sen hetkiseen kuntoon ja luotiin kohteelle kuntoarvio ja alustava korjaussuunnitelma. Rakennuksen heikon kunnon vuoksi opinnäytetyössä esitetyt havainnot perustuivat pintapuoliseen katselmukseen ja rakenteiden kunnon arviointiin. Havaintojen pohjalta työssä arvioitiin, että lähes koko rakennus tulisi purkaa kantaviin rakenteisiin asti ja rakennuksen korjaustoimenpiteet olisivat mittavat.

Pesularakennus on ollut useita vuosia tyhjillään, eikä sille ole yrityksistä huolimatta löydetty sopivaa käyttötarkoitusta. Haasteena on ollut myös rakennuksen heikko muunneltavuus muihin käyttötarpeisiin. Pesulan korjaamista ei nähdä korkeiden kustannusten ja rakennuksen tarpeettomuuden vuoksi kannattavana.

Vanhalla pesularakennuksella on suojelustatus, ja Satakunnan Museo on antanut rakennuksen purkua käsittelevän lausunnon. Mikäli purkuesitys hyväksytään, suojelustatuksen poikkeamisesta neuvotellaan Satakunnan Museon ja ELY-keskuksen kanssa, ja rakennuksen purkulupaa haetaan kaupungin rakennusvalvonnalta.