Kevätsää on kääntymässä vähäsateisempaan suuntaan – kaupunki laskee tulvasuojelun valmiutta

Edellisviikolla sään lauhtumisen ja valumavesien lisääntymisen vuoksi nostettu patoturvallisuusorganisaation valmius lasketaan takaisin perustasolle, sillä aiemmin ennustetut vesimäärät jäivät ennakoitua vähäisemmiksi ja joen virtaama on saatu pidettyä tavanomaisella tasolla.

Sää on viilenemässä, eikä lähipäiville ole luvassa vesisateita. Näin ollen valumavesien määrät pienenevät, virtaama joessa pystytään pitämään kohtuullisena ja järviin saadaan vielä lisää säännöstelytilaa kevään sulamisvesiä varten.

– Kokemäenjoen jääkansi on kestänyt säiden ja virtaaman vaihtelut hyvin, eikä tällä hetkellä ole merkkejä jäiden lähdöstä. Kaupunki jatkaa vuodenajalle tyypillistä vesitilanteen seurantaa tulvasuojelun perustasolla, kertoo suunnitteluinsinööri Taina Koivisto.