Uutisarkisto

Pitkä pakkasjakso paransi Kokemäenjoen jäätilannetta – kaupunki laskee valmiutta

Vuodenvaihteen kova pakkasjakso mahdollisti Kokemäenjoen toisen jäädytysajon tekemisen. Jäädytysajon myötä joen jääkansi piteni ja vahvistui, ja on nyt lähes yhtenäinen…

Tuleville päiville luvassa lauhaa keliä – Kokemäenjoen vedenpinnan tarkkailua jatketaan

Sään ennustetaan viikonloppuna lauhtuvan Kokemäenjoen vesistöalueella ja myös vesisateiden todennäköisyys kasvaa. Tulevien päivien sääolosuhteet lisäävät Kokemäenjoen valumavesien määrää ja saattavat…
Valokuva talvisesta Kokemäenjoesta

Kokemäenjoen hyyderiski on kasvanut – kaupunki nostaa tulvasuojelun varautumistasoa

Kokemäenjoen alaosaan muodostui viime viikon jäädytysajon yhteydessä lähes yhtenäinen jääkansi. Viime päivinä jääkannen reunalle on kuitenkin muodostunut jääkertymää, jonka alle…
Valokuva talvisesta Kokemäenjoesta

Kokemäenjoen jääkannen muodostaminen on käynnissä

Sääennuste on pysynyt viikonlopun jäljiltä lähes ennallaan ja päätös Kokemäenjoen jääkannen muodostamisen aloittamisesta tehtiin viikonloppuna. Tulevien päivien olosuhteet joen jäätymiselle…

Kokemäenjoen tulvariski on kasvanut – haastavaa vesitilannetta tarkkaillaan

Syksyn ja alkutalven sateet ovat pitäneet vesimäärät poikkeuksellisen suurina Kokemäenjoen vesistöalueella. Kokemäenjoen valuma-alueen järvien pintoja on pyritty laskemaan, mutta suurien…

Tulvasuojelussa palataan alimmasta valmiustasosta takaisin tavalliseen arkeen              

Säiden lämpenemisen myötä Poriin kohdistuvan vesistötulvavaaran voidaan arvioida olevan ohi tämän talven osalta, ja patoturvallisuusorganisaatio palaa alimmasta valmiudesta tavanomaiseen arkeen.
Talvinen jokiranta

Vesistötilanteen ennustettavuus on parantunut – tulvasuojelun valmiutta lasketaan

Vesistötilanteen helpottumisen myötä Porin kaupungin patoturvallisuusorganisaation valmius lasketaan 1. tasolle. Kaarisillan jääpadon irrottua joki on pääosin auki. Vaikka sään pakastumisen…
Etualalla Kokemäenjokeen kasautuneita jäälauttoja limittäin. Taustalla Kirjurinluodon puita ja harmaa talvitaivas.

Kaarisillan jääpato on irtautunut – tilanne jatkuu rauhallisena

Luotsinmäenhaarassa viime viikot ollut jääpato on irtautunut Kaarisillan kohdalta ja lähtenyt liikkumaan alavirralle.

Viikonloppu toi helpotusta tulvatilanteeseen – tulvasuojelun valmiutta lasketaan

Kokemäenjoen vedenpinta on laskenut ja Kaarisillan jääpadon padottava vaikutus pienentynyt. Tulvatilanteen ennustettavuuden parantumisen myötä Porin kaupungin patoturvallisuusorganisaation valmius lasketaan 2.…
Etualalla Kokemäenjokeen kasautuneita jäälauttoja limittäin. Taustalla Kirjurinluodon puita ja harmaa talvitaivas.

Tulvasuojelun valmiutta jatketaan viikonlopun yli

Porin alueen tulvatilanne on jatkunut viikonloppua kohti mentäessä rauhallisena. Tulevien päivien sääennusteissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia, joten merkittävää hyyteen…