Ilmakuva kirjurinluodosta

Kirjurinluodon saunarakennuksen laatu- ja konseptikilpailu avattu

Porin kaupunki järjestää kilpailun Kirjurinluodon uimarannan länsireunan rakennuspaikalle, jossa kaupungin tavoitteena on saada asukkaiden virkistyskäyttöä palveleva ja matkailijoita houkutteleva ympärivuotisesti avoinna oleva saunarakennus talviuintimahdollisuudella sekä muilla mahdollisilla oheistoiminnoilla.

Ilmakuva kirjurinluodosta

Kilpailumuotona on yksivaiheinen laatu- ja konseptikilpailu, jossa voittaja toimii alueen toteuttajana ja sitoutuu kokonaisvastuuperiaatteella rakentamaan alueelle kilpailuehdotuksensa mukaisen rakennuksen vastaten alueen kaikista suunnittelusta, toteuttamisesta ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista sekä käynnistämään toimitiloissa kilpailukonseptinsa mukaisen liiketoiminnan.

Toteuttaja rakentaa kustannuksellaan saumattomaksi osaksi Porin kansallista kaupunkipuistoa käyttäjiä ympäri vuoden palvelevan saunarakennuksen huolto- ja oheistoimintoineen.

– Kilpailussa on tarkoitus löytää suunnittelualueelle kilpailun tavoitteiden mukainen, teknis-taloudellisesti toteutuskelpoinen sekä elinvoimainen ja toimiva liiketoimintakonsepti ja sitä palveleva laadullisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen saunarakennus. Rakennuksen tulee täyttää Porin kaupungin kaupunkikuvalliset tavoitteet ja sen suunnittelussa otetaan huomioon alueen kulttuurihistorialliset arvot, kunnossapitoinsinööri Aleksi Vihtilä selventää.

Kilpailuaika päättyy ja kilpailuehdotukset toimitetaan 1. joulukuuta kello 12. Kilpailun materiaalit ja aikataulu löytyvät kilpailun verkkosivuilta www.pori.fi/kirjurinsauna