Valokuva talvisesta Kokemäenjoesta

Kokemäenjoen jääkannen muodostaminen on käynnissä

Sääennuste on pysynyt viikonlopun jäljiltä lähes ennallaan ja päätös Kokemäenjoen jääkannen muodostamisen aloittamisesta tehtiin viikonloppuna. Tulevien päivien olosuhteet joen jäätymiselle ovat tällä hetkellä otolliset ja joen arvioidaan jäätyvän lähipäivien aikana. Jääkannen avulla estetään hyydepadon muodostumista ja pienennetään näin joen tulvimisriskiä.

Valokuva talvisesta Kokemäenjoesta

Joen jäädytysajon toteuttamisesta on sovittu Kokemäenjoen säännöstelytahojen ja ELY-keskusten yhteisessä neuvottelussa sunnuntaina 26. marraskuuta. Kokemäenjoen virtaamaa pienennettiin säännöstelemällä järvistä lähtevän veden määrää.

– Pihlavanlahdella on jo havaittavissa yhtenäistä jääkantta, ja joessa liikkuu tällä hetkellä paljon jäätä. Myös jääkannen muodostumista edistävät hyydepuomit on asennettu paikoilleen ELY-keskuksen toimesta, kertoo suunnitteluinsinööri Taina Koivisto Porin kaupungilta.

Mikäli tämänhetkinen sääennuste pysyy ennallaan, voidaan jääkannen olettaa muodostuvan alkuviikon aikana. Kun jääkansi on saatu muodostettua, voidaan joen virtaamaa jälleen nostaa.

Porin kaupungin patoturvallisuusorganisaatio seuraa tilanteen kehittymistä ja kokoontuu sekä tiedottaa tarvittaessa.