Kokemäenjoen tulvariski on kasvanut – haastavaa vesitilannetta tarkkaillaan

Syksyn ja alkutalven sateet ovat pitäneet vesimäärät poikkeuksellisen suurina Kokemäenjoen vesistöalueella. Kokemäenjoen valuma-alueen järvien pintoja on pyritty laskemaan, mutta suurien sademäärien vuoksi tavoiteltua säännöstelytilavuutta ei ole saavutettu. Säännöstelyvaraa tarvitaan, jotta joen virtaamaa saadaan hidastettua ja joen alaosaan saadaan muodostettua jääkansi. Jääkannen avulla estetään hyydepadon muodostumista ja tätä kautta pienennetään joen tulvimisriskiä. Porin kaupunki seuraa vesitilanteen kehittymistä.

Viime kuukausien aikana kertyneet vesimäärät eivät ole lähteneet laskuun Kokemäenjoen valuma-alueella. Etenkin Pirkanmaan suurissa järvissä vedenpinnat ovat huomattavasti korkeammalla kuin normaalisti tähän aikaan vuodesta. Näin ollen virtaamat Kokemäenjoessa pysyvät suurina vielä pitkälle ensi vuoteen.

Järvien säännöstelyvaraa tarvitaan joen virtaaman pienentämiseksi ja jääkannen muodostumisen mahdollistamiseksi. Jääkansi estää veden alijäähtymistä ja hyyteen syntymistä, jolloin joen tulvariski pienenee.

Kokemäenjoen säännöstelyneuvottelukunta on tänään kokouksessaan päättänyt lähteä edistämään Kokemäenjoen jääkannen muodostumista järvien juoksutuksia supistamalla. Lopullinen päätös jäädytysajon toteuttamisesta tehdään sunnuntaina 26. marraskuuta. Mikäli jäädytysajon tekoon päädytään, aloitetaan se alkuviikon aikana.

Tämänhetkisen sääennusteen mukaan pakkanen on lähipäivinä kiristymässä ja ilman lämpötila pysyy selvästi pakkasen puolella koko ennustejakson ajan. Jäädytysajo toteutetaan, mikäli pakkasjakso säilyy nykyisen ennusteen kaltaisena. Jos sää ennusteista poiketen lauhtuu, jäädytysajon tekeminen ei välttämättä ole kannattavaa.

Kokemäenjokeen asetetaan myös niin sanottuja hyydepuomeja, jotka edistävät jääkannen muodostumista pysäyttämällä joen mukana kulkevaa pintajäätä. Hyydepuomit asennetaan Porin, Ulvilan ja Kokemäen kohdalle viikonlopun aikana.

– Porin kaupungin patoturvallisuusorganisaatio seuraa tilanteen kehittymistä ja kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 27. marraskuuta. Tilanteesta tiedotetaan seuraavan kerran maanantain kokouksen jälkeen, kertoo suunnitteluinsinööri Taina Koivisto Porin kaupungilta.