Päiväkoti Lounatuuli

Kysely: Huoltajat tyytyväisiä Porin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintaan

Porin varhaiskasvatusyksikkö toteutti huhtikuussa 2024 huoltajien ja perheiden tyytyväisyyttä mittaavan kyselytutkimuksen. Vastausten perusteella varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintaan ollaan erittäin tyytyväisiä. Positiivista kehitystä on tapahtunut kaikissa tutkimuksen aihealueissa aiempiin vuosiin verrattuna.

Päiväkoti Lounatuuli

Asiakaskysely toteutettiin kaupungin varhaiskasvatuksessa ja palvelusetelipäiväkodeissa sähköisen kyselyn avulla. Kyselyyn saatiin 701 vastausta, mikä vastaa aiempien vuosien vastaajamääriä.

Tutkimuksen aihealueita olivat varhaiskasvatuspaikan hakeminen, varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikassa aloittaminen, lapsen kasvatus ja huomioiminen yksilönä, vanhempien osallisuus ja tavoitteiden saavuttaminen.

– Kaikkiaan tulokset ovat suurelta osin jopa erinomaisella tasolla. Parhaimmat arvosanat annettiin tyytyväisyydelle saatuun varhaiskasvatuspaikkaan liittyen. Kiitettäväksi koettiin myös varhaiskasvatuksen toiminta-ajat suhteessa vastaajan tarpeisiin sekä lapsen tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutuminen lapsiryhmässä. Yleisarvosanaksi toiminnallemme tuli 4,48 asteikolla 1–5, kertoo varhaiskasvatusyksikön päällikkö Ritva Välimäki.

Kyselyssä tyydyttävälle tasolle jäi varhaiskasvatuspaikan valintamahdollisuus. Tämä on tiedostettu myös varhaiskasvatuksessa.

– Keväisin paikat ovat niin täynnä, että harvoin perheet voivat tässä vaiheessa vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatuspaikan sijaintiin. Perheille yritetään kuitenkin saada paikka mahdollisimman läheltä kotia tai vanhempien työmatkan varrelta, Välimäki sanoo.

Vastanneista 57 prosenttia antoi Porin varhaiskasvatus- ja esiopetustoiminnalle arvosanan erittäin hyvä, ja 36 prosenttia arvioi toiminnan hyväksi. Tulos on erinomainen. Kaikissa kyselyn aihealueissa tulokset ovat parantuneet vuoteen 2022 verrattuna. Kyselyn yhteenveto löytyy tästä linkistä.

Kyselystä on koostettu myös yksikkökohtaiset tulokset, jotka on toimitettu päiväkodeille ja perhepäivähoitoon. Vastausten perusteella henkilöstö katsoo tarpeellisia kehittämiskohteita lisätyöstämistä varten.