Lasten poissaolojen ilmoittaminen päiväkotiin parantaa palvelua ja vähentää ruokahävikkiä

Porin varhaiskasvatuksessa on ilmennyt lasten poissaolojen ilmoittamisessa huolimattomuutta. Palvelun ja kustannusten kannalta on erittäin tärkeää, että huoltaja ilmoittaa lapsen poissaolosta päiväkotiin. Puuttuvat poissaoloilmoitukset vaikeuttavat henkilöstömitoituksen suunnittelua ja aiheuttavat ruokahävikkiä.

Porin kaupungin omissa päiväkodeissa hoidetaan noin 2400 lasta. Henkilökunnan työajat suunnitellaan niin, että eniten henkilöstöä on paikalla silloin, kun lapsiakin on määrällisesti eniten. Suunnittelua vaikeuttaa kuitenkin se, että kaikkien lapsien hoitoajat ja poissaolot eivät ole tiedossa.

– Ilmoittamatta jääneiden poissaolojen määrä on tällä hetkellä suuri. Paljon varataan varhaiskasvatusta, mutta kaikki eivät kuitenkaan tule paikalle, toteaa varhaiskasvatusyksikön päällikkö Ritva Välimäki.

Yleisesti ottaen huoltajat ilmoittavat hoitoajat hyvin, mutta nyt haasteena on varausten peruuttaminen, kun tarve muuttuu. Maaliskuussa asiakasmaksut alenivat ja maksuttomien perheiden määrä lisääntyi ollen nyt lähes 70 prosenttia kaikista asiakkaista. Aiemmin huoltajat saattoivat valita pienemmän tuntivälyksen, jolloin maksukin oli pienempi.

– Nyt kun useimmille perheille ei tule varhaiskasvatuksesta maksua, tunteja varataan aiempaa suurempi määrä ja poissaoloista ei huomata ilmoittaa. Ylimääräistä kustannusta syntyy siitä, että palvelua järjestetään ja henkilöstöä varataan ilmoitettujen päivien mukaan. Silloin myös ruokaa tilataan oletuksen mukaan liikaa, Välimäki kertoo.

Hävikkiruoka tulee kaikkien porilaisten veronmaksajien maksettavaksi ja on jostain muusta toiminnasta pois. Turhaan tilattu ruoka päätyy biojätteisiin, eikä sitä voida lahjoittaa esimerkiksi ruokajakeluun, koska ruoka on yksiköissä hajallaan ja eri puolilla kaupunkia.

Lasten poissaolot, jotka ilmoitetaan viimeistään poissaolopäivän aamuna, vaikuttavat heti kyseisenä päivänä henkilökunnan paikallaoloon varhaiskasvatuksen eri toimipaikoissa sekä seuraavalle päivälle tilattavan ruoan määrään.

– Aina huoltajat eivät voi etukäteen tietää lastensa hoidon tarpeita ja tilanteet voivat muuttua yllättäenkin. Silloin on kuitenkin tärkeää, että muuttuneista tilanteista ilmoitetaan lapsen varhaiskasvatuspaikkaan välittömästi. Näillä toimenpiteillä varhaiskasvatuksessa on paikalla tarvittava määrä aikuisia huolehtimaan laadukkaasta varhaiskasvatuksesta ja samalla riittävä määrä ruokaa syötäväksi eikä pois heitettäväksi, sanoo Välimäki.

Poissaolot voi ilmoittaa kätevästi tekstiviestillä lapsen päiväkotiryhmän omaan puhelinnumeroon. Huoltajien käyttämällä Edlevo-sovelluksella voi ilmoittaa äkillisen poissaolon samalle tai seuraavalle päivälle.