Huutomerkki

Legionella-löydös Esperin Hoivakoti Käenpesässä – ei sairastuneita

Luvialla sijaitsevan Esperin Hoivakoti Käenpesän vesijohtovedestä tehdyissä tutkimuksissa on löytynyt Legionella-bakteeria. Sairastapauksia ei ole ilmennyt ja torjuntatoimenpiteisiin on ryhdytty välittömästi. Asiaa on käsitelty moniammatillisessa työryhmässä 12.5.2023.

Huutomerkki

Terveydensuojelun suunnitelmallisella tarkastuksella vesijohtoveden lämpimän veden lämpötilan todettiin olevan liian alhainen. Mittaustuloksen seurauksena tiloista on otettu neljä legionella-näytettä 11.4.2023. Näytteiden alustavissa tuloksissa kahdessa näytteessä on todettu Legionella-bakteeria yli toimenpiderajan (1000 pmy/l). Kyseiset näytteet on otettu lämpimästä vesijohtovedestä käyttämättöminä olleista vesipisteistä tiloista, joissa ei hoideta asukkaita. Tilanteen kartoittamiseksi tullaan ottamaan lisänäytteitä viikon 20 aikana, jolloin näytteitä otetaan laajemmin käytössä olevista vesipisteistä.

Varovaisuus periaatteen mukaisesti Legionella-bakteerin torjumiseksi on aloitettu laajat torjuntatoimenpiteet: lämpimän vesijohtoveden lämpötilaa on nostettu, vettä juoksutetaan ja suihkutilojen suihkupäihin asennetaan vedensuodattimia.

Vesijohtoveden juominen on turvallista, tartuntaa ei voi syntyä mahasuolikanavan kautta. Jos henkilöllä on merkittäviä nielemisvaikeuksia ja riskinä on niellessä veden joutuminen hengitysteihin (eli aspiraatio), suositellaan varmuuden vuoksi pulloveden käyttöä vesijohtoveden asemasta. Henkilökunta arvioi tarpeen asukaskohtaisesti.

Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran 26.5.2023.