Jokikeskuksen rakennustöiden aikaiset liikennejärjestelyt 7.10.2022 alkaen

Liikennesääntöjen laiminlyönti aiheuttaa vaaratilanteita Etelärannassa – pyöräliikenteen reitti kulkee Hallituskadulla

Jokikeskuksen rakennustyöt Etelärannassa toivat viime syksynä muutoksia alueen liikennejärjestelyihin. Tilapäisjärjestelyt jatkuvat toistaiseksi ja tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että pyöräily on Etelärannassa edelleen kiellettyä. Porin kaupunki ja Jokikeskuksen toisen vaiheen urakoitsijana toimiva Destia Oy vetoavat nyt pyöräilijöihin liikennesääntöjen noudattamiseksi, jotta kaikilla olisi mahdollisuus turvalliseen liikkumiseen alueella.

Jokikeskuksen rakennustöiden aikaiset liikennejärjestelyt 7.10.2022 alkaen

Etelärannan kaupunginpuoleinen kevyen liikenteen väylä poistettiin pyöräilijöiden käytöstä jo lokakuussa, kun alueen työmaaliikenne alkoi vilkastua. Syy liikennejärjestelyiden muutokselle oli yksiselitteisesti kaikkien alueella liikkuvien turvallisuuden varmistaminen. Etelärannassa on pyöräilyn kieltävät liikennemerkit, ja pyöräliikenne ohjataan Hallituskadulle. Tilapäisen pyöräreitin liikennemerkit on lisätty myös jokaiseen kadunylityskohtaan. Vastuu työmaanaikaisista liikennejärjestelyistä on työmaan urakoitsijalla.

– Osa Etelärannan kaupunginpuoleisesta kevyen liikenteen väylästä on päällystetty nupukivellä ja tiedostimme, että tämä saisi pyöräilijät käyttämään vieressä kulkevaa ajorataa. Tämän vuoksi päädyimme yhdessä kaupungin kanssa kieltämään pyöräilyn työmaan vieressä kokonaan, toteaa Destia Oy:n työnjohtaja Suvi Männistö.

Muuttuneista liikennejärjestelyistä huolimatta osa alueella liikkuvista ei noudata Etelärantaan asetettua pyöräilykieltoa. Tämä aiheuttaa valitettavan usein vaaratilanteita.

– Ajorataa pitkin pyöräillään myös niin sanotusti vastakarvaan. Jokikeskuksen työmaa-alueen koneenkuljettajat pyrkivät ennakoimaan ja varomaan kaikkea, mutta väärään suuntaan kulkevaa pyöräilijää tai muuta kevyttä liikennettä ei kukaan välttämättä ehdi havaita ajoissa. Tällöin liikennesääntöjen noudattamatta jättäminen aiheuttaa törmäysvaaran kaikkien tienkäyttäjien kanssa. Pahimmillaan se voi johtaa työkoneen alle jäämiseen, muistuttaa Männistö.

– Kaupungin tietoon on tullut muutamia vaaratilanteita, joissa liikennesääntöjen noudattamatta jättäminen on johtanut loukkaantumisiin. Olemme saaneet asiasta myös huolestuneita yhteydenottoja kaupunkilaisilta. Erityisesti nyt kesän kynnyksellä pyöräliikenteen lisääntyessä toivomme, että kaikki alueella liikkuvat kiinnittäisivät erityistä huomiota muuttuneisiin liikennejärjestelyihin ja liikennesääntöjen noudattamiseen, korostaa Jokikeskus-hankkeen projektipäällikkönä toimiva Sanna Välimäki.

Jokikeskuksen työmaa-alue on rajattu aidoilla. Rantamakasiinin kohdalla auki oleva keskilinjan aita on tarkoitettu ainoastaan työmaaliikenteelle, eikä sitä tule käyttää pyöräilyyn tai muuhunkaan liikkumiseen.

– Auki olevat työmaaportit eivät myöskään ole kutsu tulla työmaalle. Työmaa-alueella saavat kulkea ainoastaan luvan saaneet, perehdytetyt ja vaadittavia suojaimia käyttävät työmaan työntekijät. Kieltomerkit ovat alueella syystä ja kaikkien turvallisen liikkumisen vuoksi pyydämme, että kieltomerkkejä noudatettaisiin, vetoaa Männistö.

Tiedot Jokikeskus-hankkeen vaiheista ja etenemisestä löytyvät pori.fi/jokikeskus.

Jokikeskuksen rakennustöiden aikaiset liikennejärjestelyt 7.10.2022 alkaen