Liisantorin lähiliikuntapaikka

Liikkumisen merkitykset ja esteet – vastaa kyselyyn ja vaikuta Porin liikkumisohjelmaan!

Porin kaupunki rakentaa syksyllä 2023 poikkihallinnollista liikkumisohjelmaa, jonka tarkoituksena on luoda kaupunkiorganisaatiolle edellytyksiä edistää laajasti kuntalaisten liikkumista ja fyysistä aktiivisuutta.

Liisantorin lähiliikuntapaikka

Liikkumisohjelmaa varten toteutetaan kyselyitä, jossa selvitetään porilaisten liikkumista edistäviä ja estäviä tekijöitä.

– Saatuja vastauksia hyödynnetään poikkihallinnollisen liikkumisohjelman rakentamisessa ja niistä johdetaan ohjelman rakentamisen yhteydessä tavoitteita kaupunkilaisten liikkumisen edistämiseksi ja liikkumista tukevan kaupunkiympäristön kehittämiseksi, toteaa liikunnallisen elämäntavan asiantuntija Manu Lahtinen.

Kyselyn tietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä siinä kysytä henkilötietoja. Saatuja tietoja käytetään myös päätöksenteon tukena. Kyselyssä pääsee myös antamaan palautetta Porin kaupungin liikkumisympäristöistä, ja tuoda esiin liikkumista tukevia kehityskohteita.

Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia ja siihen voi osallistua osoitteessa pori.fi/liikkumisohjelma. Kysely on avoinna perjantaihin 29. syyskuuta asti.