Vähälinnankadun pyörätien auraus

Lumisateet saapuivat Poriin – auraus etenee hoitoluokitusten mukaan

Syksyn ensimmäiset lumisateet ovat rantautuneet Poriin, ja kaupungin aurauskalusto on ollut liikkeellä aamuyöstä alkaen. Auraus hoidetaan tuttuun tapaan liikenneväylien hoitoluokituksen mukaan ja etusijalla ovat ensimmäiseen hoitoluokkaan kuuluvat pääväylät, joukkoliikenteen reitit sekä pyörätiet. Asuinkaduille siirrytään, kun niin sanotut kriittiset väylät on saatu kuntoon.

Vähälinnankadun pyörätien auraus

Talvikunnossapitoa hoidetaan Porissa sekä kaupungin omien työntekijöiden että yksityisten urakoitsijoiden voimin. Aurauksessa noudatetaan kunnossapidon hoitoluokituksia, jotka on määritelty liikenteen määrän, laadun ja tarpeen mukaan. Katujen hoitoluokat voi tarkistaa oheisesta kartasta.

– Tämän hetken ennusteiden mukaan runsaat lumisateet jatkuvat vielä huomenna keskiviikkona. Sen jälkeen mennään hetkeksi pakkasen puolelle ja viikonloppuna sää jälleen lämpenee, jolloin sateet muuttuvat vedeksi. Säätiedotuksia seurataan koko ajan ja kaikki käytettävissä oleva kalusto on liikkeellä. Mikäli tarve vaatii, tehdään töitä työaikalakien sallimissa rajoissa ympäri vuorokauden, kertoo tiemestari Jyrki Kartastenpää Porin kaupungilta.

Vastuu talvikunnossapidosta jakautuu sekä kaupungille että yksityisille kiinteistöille. Kunnan velvollisuutena on hoitaa ajoratojen, pyöräteiden sekä rakenteellisesti toisistaan erottamattomien jalankulku- ja pyöräteiden auraus. Kaupunki huolehtii myös näiden väylien hiekoituksesta. Lumen ja jään poistaminen tontin kohdalla olevalta jalkakäytävältä, jalkakäytävälle kertyneen lumen poiskuljetus sekä jalkakäytävän hiekoitus taas kuuluvat tontinomistajan ja -haltijan vastuulle.

Valtion tieverkon ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Väylävirasto yhdessä alueellisten ELY-keskusten kanssa. Maanteiden talvihoitoluokkien kartta on katsottavissa Väyläviraston verkkosivuilla