Muutoksia Isolinnankadun liikennejärjestelyissä viikonvaihteessa

Yksisuuntaisen Isolinnankadun eteläpäässä välillä Itätullinkatu-Itsenäisyydenkatu tehdään viikonloppuna ja alkuviikolla vesijohdon saneeraustöitä, jotka vaikuttavat alueen liikenteeseen. Saneeraustyöt alkavat tänään perjantaina 22. maaliskuuta ja niiden arvioidaan valmistuvan tiistaina 26. maaliskuuta.

Töiden ensimmäisessä vaiheessa Isolinnankadun läntisin, bussiliikenteelle tarkoitettu ajokaista välillä Itätullinkatu-Itsenäisyydenkatu suljetaan liikenteeltä 22.–24. maaliskuuta väliseksi ajaksi. Bussit pääsevät kulkemaan työmaa-alueen ohi viereisiä ajokaistoja pitkin.

Töiden toisessa vaiheessa Isolinnankadun kaksi läntisintä ajokaistaa välillä Itätullinkatu-Itsenäisyydenkatu suljetaan liikenteeltä 25.–26. maaliskuuta väliseksi ajaksi. Tällöin auto- ja bussiliikenne ohjataan käyttämään Isolinnankadun itäisintä Itsenäisyydenkadulle johtavaa ajokaistaa.

Itätullinkadun ja Itsenäisyydenkadun välinen kevyt liikenne ohjataan kulkemaan molempien työvaiheiden ajaksi Isolinnankadun Terveystalon puoleiselle kevyen liikenteen väylälle. Isolinnankadun työmaan puoleisiin liiketiloihin pääsee kulkemaan varovaisuutta noudattaen Itsenäisyydenkadun suunnasta.

Kaikkien alueella liikkuvien toivotaan noudattavan erityistä varovaisuutta työmaan läheisyydessä. Työmaasta vastaa Tammi-Putki Oy.

Klikkaa kuva isommaksi.