Näin hyvinvointialueuudistus vaikuttaa Porin kaupungin palveluihin

Hyvinvointialueuudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, pelastusviranomaisen toiminta sekä oppilashuollon palvelut koulukuraattorin ja -psykologien osalta siirtyvät Porin kaupungilta Satakunnan hyvinvointialueen vastattavaksi.

Kaupunki on osaltaan yhä vastuussa kuntalaisten hyvinvoinnista, vaikka palvelut siirtyvätkin. Uudistuksessa syntyy uusia rajapintoja. Alla on kuvattuna palveluissa tai niitä koskevissa tietoaineistoissa vuodenvaihteessa tapahtuvat muutokset:

Arkisto ja asiakirjapyynnöt

Hyvinvointialueuudistuksessa asiakasta ja potilasta koskevat asiakirjat siirtyvät Porin kaupungilta Satakunnan hyvinvointialueelle. Pääsäännön mukaan potilasta ja asiakasta koskevat tietopyynnöt tulee jatkossa osoittaa Satakunnan hyvinvointialueelle.


Porin kaupunginarkiston vastuulle hyvinvointialueuudistuksessa jää potilasta ja asiakasta koskevat asiakirjat, jotka on arkistoitu:


Porin kaupungin sairaalalautakunnan aineistot 1856 – 1956
Porin kaupungin terveydenhuoltolautakunnan aineistot 1896 – 1957
Porin kaupungin terveyslautakunnan aineistot 1977 – 1999
Porin perusturvan exitus-aineistot ennen vuotta 1997
Noormarkun potilasasiakirjat 1960-luvulle
Noormarkun potilasasiakirjojen otanta-aineistot 1980-luvulle
Lavian kunnan potilasasiakirjojen otantoja 1940-1970
LUSAn potilaskansioiden exitus-aineistot ennen vuotta 2010


Tietopyyntöjä koskeva asiointilomake löytyy osoitteesta
https://www.pori.fi/kaupunki-ja-hallinto/ota-yhteytta/sahkoinen-asiointi-ja-lomakkeet/paatoksenteko-ja-yleishallinto/.
Tietopyyntö tulee toimittaa kaupungille osoitteella: Porin kaupunki, kirjaamo, PL 121, 28101 Pori

Asiakaspalvelu

Kaupungin asiakaspalvelupiste Porina palvelee tuttuun tapaan Yrjönkadulla. Jos asiasi koskee sivistys-, vapaa-aika tai ympäristötoimen asioita tai mielessäsi on teknisen sektorin vastuulla oleva asia, voit asioida Porinassa palveluiden tiimoilta. Porinassa voit tutustua myös kaupungin ilmoitustauluun tai maksaa kassalla kaupungin lähettämiä maksuja.
Porin perusturvan Maantiekadun asiakaspalvelupiste ei jatkossa vastaanota Porin kaupungille osoitettuja asiakirjoja tai toimeksiantoja. Yllä mainituissa asioissa oikea asiointiosoite on Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13.

Henkilöstöpalvelut

Porin kaupungin henkilöstöpalvelut palvelevat edelleen vuoteen 2022 tai tätä aiempaan aikaan kohdistuvissa palkka- ja palvelussuhdeasioissa myös hyvinvointialueelle siirtyneiden osalta. Mikäli havaitset esimerkiksi vuodelle 2022 kohdistuvan palkkavirheen tai tarvitset Porin kaupungin ajalta palvelussuhdetodistuksen, voit olla yhteydessä osoitteeseen hr.palvelussuhdetiimi@pori.fi
Hyvinvointialueelle siirtyvien henkilöiden palkkarästit, joiden perintä on vielä kesken, on siirretty laskutukseen. Mikäli haluat sopia maksujärjestelystä, voit olla yhteydessä kaupungin laskutukseen laskulta löytyvien yhteystietojen avulla.
Porin kaupungin henkilöstöpalveluiden palvelusähköpostit säilyvät entisellään myös 1.1.2023 lukien.

Kirjaamo

Porin kaupungin kirjaamo kirjaa Porin kaupungille saapuvat asiat kaupungin asiarekisteriin ja antaa tietoja Porin kaupungissa vireillä olevien asioiden käsittelyvaihteista.
Kirjaamo ohjaa vuodenvaihteessa 2022-2023 kaupungille saapuneet, mahdollisesti virheellisesti osoitetut asiakirjat hyvinvointialueen käsiteltäväksi hyvinvointialueelle siirtyneiden palveluprosessien osalta.

Kansainväliset asiat ja kotouttaminen

Hyvinvointialueuudistuksessa kotouttamista koskevat palvelut jakautuvat eri toimijoille.
Kunnan info- ja neuvontapiste MAINE koordinoi kansainvälisiä asioita kunnassa. Sen palveluna tuotetaan matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa kaikille vieraskielisille ajanvarauksella. Mainessa voidaan neuvoa esimerkiksi oleskeluluvan uusimista tai viranomaisasiointia koskevissa asioissa, kuten myös asumiseen, työhön sekä opiskeluun liittyvissä asioissa. Tulkkauspalveluita on mahdollista saada, mutta tarve pitää kertoa aikaa varatessa.
Hyvinvointialueen pakolaistyön tiimi puolestaan palvelee pakolaistaustaisia, sosiaalipalveluiden tarpeessa olevia asiakkaita, joilla on oleskelulupa ja jotka ovat saaneet kotikunnan lähiaikoina (alle 3v). Lisäksi palveluita tarjotaan ”paperittomien” perheiden sekä yksin maahan tulleiden alaikäisten asioissa.
Lisäksi turvapaikanhakijoiden asioita hoitaa Porin vastaanottokeskus /SPR, joka hoitaa turvapaikanhakijoiden ja siten myös useiden ukrainalaisten asiat koko sen ajan, kun he kuuluvat vastaanottojärjestelmän piiriin.

Kuntouttava työtoiminta

Kunnat ja hyvinvointialue tekevät jatkossa yhteistyötä kuntouttavan työtoiminnan palvelujen tuottamisessa. Palvelun järjestämisvastuu on hyvinvointialueella mutta kunta voi tarjota työnhakija-asiakkaille työtoimintamahdollisuuksia kunnan yksiköissä. Hyvinvointialue tekee kuntouttavan työtoiminnan lakisääteiset asiakaskohtaiset viranomaispäätökset ja suunnitelmat.

Laskutus

Porin kaupunki vastaa osaltaan sote-palveluiden laskutuksesta vuoden 2022 loppuun saakka. Vuoden 2022 laskuja lähetetään vielä vuodenvaihteen jälkeen, kun asiakkuudet Porin kaupungin palveluihin päättyvät. Laskuja koskevissa huomautuksissa, maksuajan lykkäyksissä, maksukatto- sekä muissa vuoden 2022 laskutukseen ja perintään liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä numeroon 044 701 2008.

Oppilashuollon palvelut

Oppilashuollon palvelut siirtyvät koulukuraattorien ja -psykologien osalta Satakunnan hyvinvointialueen vastattavaksi. Muutos on huomioitava mm. asiakirjapyyntöjä tehtäessä. Koulukuraattorien ja -psykologien tietoaineistot siirtyvät palveluiden mukana kokonaisuudessaan hyvinvointialueelle.

Pelastustoimi

Pelastustoimen palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastattavaksi.

Puhelinvaihde

Porin kaupungin puhelinvaihde vastaa perusturvan puheluiden välityksestä ja vaihdepalveluiden ylläpidosta (tiedotteet, numerot, aukioloajat ym.) 9.3.2023 asti.
Porin kaupungin puhelinvaihde vastaa myös perusturvan matkapuhelinten käyttäjätietojen muutoksista sekä uusien liittymien avaamisesta 9.3.2023 asti.
Porin perusturvan työntekijöiden puhelinnumerot löytyvät pori.fi/puhelinluettelosta 10.3.2023 asti.
Huomioitavaa, että perusturvan ja pelastuslaitoksen lisäksi hyvinvointialueelle siirtyvät myös sivistystoimialan koulukuraattorit ja psykologit sekä osa palveluliikelaitoksen työntekijöistä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät pääosin hyvinvointialueen vastattavaksi.