Huutomerkki

Palvelutalo Jokihelmen Legionella-löydös – torjuntatoimenpiteet onnistuneet

Porin Karjarannassa sijaitsevan Palvelutalo Jokihelmen A-talon vesijohtovedestä löytyi marraskuussa Legionella-bakteeria. Torjuntatoimenpiteet on tehty ja ne on todettu onnistuneiksi näytteenotoin.

Huutomerkki

Kontrollinäytteissä ei ole todettu Legionella-bakteeria, joten veden käyttöä koskevat määräykset puretaan. Tilannetta seurataan edelleen toukokuussa otettavin kontrollinäyttein.