Pitkä pakkasjakso paransi Kokemäenjoen jäätilannetta – kaupunki laskee valmiutta

Vuodenvaihteen kova pakkasjakso mahdollisti Kokemäenjoen toisen jäädytysajon tekemisen. Jäädytysajon myötä joen jääkansi piteni ja vahvistui, ja on nyt lähes yhtenäinen koko Satakunnan alueella. Kaupunki laskee patoturvallisuusorganisaation valmiuden perustasolle, ja jatkaa vuodenajalle tyypillistä vesitilanteen seurantaa.

Kokemäenjokeen muodostettiin jääkansi ensimmäisen kerran marras-joulukuun vaihteessa. Jääkannesta ei kuitenkaan tällöin saatu riittävän laajaa, ja jääkannen yläreuna ulottui pisimmillään Lukkarinsannan alueelle. Kovien pakkasten myötä jääkannen alle muodostui Lukkarinsannan kohdalla hyydettä, joka aiheutti padottavaa vaikutusta joen ylävirralle.

Hyyteen muodostuminen jatkui joulukuussa, mutta tilanne pysyi suotuisien keliolosuhteiden myötä rauhallisena. Myös järviin saatiin lisää säännöstelyvaraa, sillä valumavesien määrä oli vähäinen ja sää pysyi pääsääntöisesti pakkasen puolella. Saavutetun säännöstelyvaran myötä Kokemäenjokeen pystyttiin alkuvuodesta tekemään uusi jäädytysajo, jonka myötä jääkansi saatiin muodostettua myös ylävirran osuudelle.

– Nyt Kokemäenjokeen on saavutettu lähes yhtenäinen jääkansi, joka estää hyyteen muodostumisen ja pitää tilanteen vakaana. Tilanteen rauhoittumisen myötä Porin kaupungin patoturvallisuusorganisaatio laskee valmiuden perustasolle. Joen tarkkailua jatketaan talvikaudelle tavanomaisten käytäntöjen mukaisesti, kertoo suunnitteluinsinööri Taina Koivisto Porin kaupungilta.