Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on valmistunut

Porin alueen pohjavesien suojelusuunnitelma on valmistunut. Suojelusuunnitelman tavoitteena on ehkäistä pohjavesien laadun heikkeneminen, sekä turvata pohjaveden määrällinen tila.

Suunnitelmassa on kartoitettu Porin, Ulvilan, Nakkilan, Harjavallan, Pomarkun sekä Kokemäen pohjavesialueiden nykytilaa, sekä mahdollisia riskitekijöitä, jotka voivat heikentää pohjaveden laatua. Suojelusuunnitelmassa on muun muassa listattu toimenpidesuosituksia pohjavesialueilla sijaitseville toiminnoille.

Suojelusuunnitelmaa voidaan käyttää ohjeena esimerkiksi maankäytön suunnittelussa sekä viranomaisomaisvalvonnassa.