Ilmakuva Meri-Porin suistoalueesta

Pori kehittää Meri-Porin ulkoilureittejä – vastaa kyselyyn

Porin kaupunki haluaa nostaa esiin ja tehdä saavutettavammaksi Pihlavan seudun monipuolista luontoa ja historiaa laatimalla ulkoilureittien kehittämissuunnitelman, mikä käsittelee erityisesti Mäntyluodontien suiston puoleisia reittejä, mutta linkittää ne myös Yyterin ja Preiviikinlahden reitistöihin.

Ilmakuva Meri-Porin suistoalueesta

Valtaosin jo olemassa olevien reittien pohjalle perustuva pitkän aikajänteen ideatason suunnitelma on jatkoa teknisessä ja vapaa-ajan lautakunnassa juuri hyväksytylle Pihlavan puistotori -yleissuunnitelmalle ja sitä hyödynnetään esimerkiksi puistotorisuunnitelmassa olevien opastetaulujen laatimisessa.  

– Pihlavan ympäristössä limittyvät suiston luonnoltaan upeat lehtometsät, Enäjärven erityislaatu sekä sahayhdyskunnan lähes 150 vuotinen historian aikana rakentunut arkkitehtuuri. Tämä ympäristön rikkaus ei kuitenkaan ole ansaitsemallaan tavalla tunnettua tai saavutettavissa, hankekoordinaattori Niilo Rinne kertoo. 

Suunnitelman päämääränä on kehittää erityisesti Mäntyluodontie (Pikatie) suiston puoleisia reittejä sekä niiden mahdollisuuksia luonnosta ja historiasta oppimiselle, liikunnalle sekä ympäristötaiteesta inspiroitumiselle. Samalla reittien kytkeytymistä Yyteriin, keskustaan ja eri asuinalueisiin tarkastellaan laajemmin. 

Ulkoilureittejä kehittämällä parannetaan ensisijaisesti Pihlavan seudun asukkaiden ja kaikkien porilaisten virkistäytymismahdollisuuksia, mutta samalla se tarjoaa mahdollisuuksia myös matkailun kehittämiselle. 

– Yyterin alue vetää vuosittain puoleensa suuren määrän matkailijoita ja Pihlavan kehittäminen antaa myös heille uuden mahdollisuuden laajentaa merelliseen Poriin tutustumista niemen toisella puolella. Sijainti Porin ja Yyterin välissä mahdollistaa myös helpon poikkeamisen näille monille varmasti uusille ulkoilureiteille Pihlavanlahden teollisuushistorian, suiston ja lähes järvimaisen luonnon pariin, Yyterin kehittämisestä vastaava Tove Vesterbacka taustoittaa. 

Kysely jakautuu kolmeen osaan, joista kaksi ensimmäistä käsittelee Mäntyluodontien suiston puoleista osaa ja kolmas koko Yyterinniemen reitistöjen sekä kevyen liikenteen väylien kokonaisuutta. Reiteillä on teemoja, jotka kumpuavat alueen luonteesta, tunnelmasta ja historiasta.  

Voit vastata kyselyistä yhteen tai useampaan 7. elokuuta saakka: 

Kysely 1: Pihlavan tori–Kappalemaa–Wiinahamina–Halssi–Teemuluoto 

Kysely 2: Pihlava–Rietsala–Enäjärvi–Kyläsaari–Teemuluoto–Halssi–Kaunismäki 

Kysely 3: Yyterinniemi 

Kyselyllä toivotaan lisätietoa ja ideoita alueella jo olevien reittien kehittämiseksi sekä palautetta laadituista jo olemassa olevia reittejä täydentävistä uusista reiteistä ja reittien varrelle esitetyistä toiminnoista. Kyselyllä saadun tiedon avulla pyritään toteuttamaan laadukas, vetovoimainen sekä alueen asukkaiden ja maanomistajien toiveiden mukainen suunnitelma.  

– Suunnitelma tarjoaa suuntaviivat toimenpiteille ja investoinneille, mitkä vuosien mittaan osissa toteutuessaan vahvistaisivat suunnitelmallisesti alueen identiteettiä sekä parantaisivat sen elinvoimaa ja mainetta hyvänä elinympäristönä niin ihmisille kuin muille eliölajeille, Rinne toteaa.