Handshaking bears

Pori valmistelee kasvusopimusta

Porin kaupungin virkajohto esitteli kaupunginvaltuutetuille ehdotuksen kaupungin Kasvusopimukseksi 2024–2030 valtuustoseminaarissa maanantaina. Kasvusopimus on tapa toteuttaa ja konkretisoida Porin kaupunkistrategia 2030.

Handshaking bears

Suunnitelmassa on ehdotettu kymmenen tekoa ja asiaa, jotka toteuttamalla Pori voi tavoittaa kasvuvisionsa ja kääntää Satakunnan maakuntakeskuksen väestökehityksen absoluuttiseen kasvuun. Virkajohdon esityksessä tavoitteeksi on määritelty 2000 uutta teollista työpaikkaa ja 2000 uutta korkeakouluopiskelijaa vuoden 2028 loppuun mennessä.

– Kaupunki on kasvusopimuksen kautta halunnut tunnistaa ja nostaa esille hankkeita ja investointeja, jotka toteuttamalla voidaan vahvistaa myös elinkeinoelämän ja aluetalouden virtoja sekä tulevaisuusnäkymää. Korkeakulutuksen kehittäminen nostetaan ohjelmassa myös isoon rooliin, kaupunginjohtaja Lauri Inna kertoo.

Kasvutavoitteiden saavuttamiseksi kaupunki haluaa tukea erityisesti Meri-Porin teollisuuspuistojen kehitystä ja merituulivoiman investointeja. Listalla on myös kaupungin asukas- ja matkailijavetovoimaa tukevia liikunta- ja tapahtumatila-, kirjastoinvestointeja. Kulttuuriolosuhteiden ja keskustan kehittämisen odotetaan tukevan myös Porin hotelli-investointien toteuttamista, mikä mahdollistaisi tapahtumakesän kasvun.

Sopimus sitouttaa kasvuinvestointeihin

Toteutuessaan kasvusopimus olisi valtuustoryhmien muodostama sopimus siitä, että kaupunki toteuttaa kehitykselle kriittiset kasvuinvestoinnit ja samalla varmistaa kaupungin talouden pitkän jänteen tasapainon.

Satakunnan maakunnassa absoluuttinen asukasluku on kasvanut viimeksi vuonna 1984. Porissa viimeinen kasvuvuosi oli 2014.

– Porin kaupungin kääntäminen kasvuun ei ole mahdoton tehtävä tässä ajassa, mutta ennustettua tulevaisuutta saattaa olla liian myöhäistä haastaa kymmenen vuoden kuluttua, mikäli nykyinen kehitys jatkuu, Inna uskoo.

Kasvusopimuksen ripeän toteutuksen mahdollistaisi kaupungin energiayhtiön vähemmistöosuuden myynti. Kaupungin ja Pori Energia Oy:n tavoitteita vastaavan kumppanuuden toteutuessa kaupunki pystyisi kohdentamaan lisärahoitusta takaisin energiayhtiöön, jolloin myös yhtiön tarvitsemat vihreän siirtymän energiainvestoinnit ja tuloksentekokyky turvattaisiin pitkällä aikajänteellä. Samalla kaupunki voisi myös vahvistaa rahoituspohjaansa pitkäjänteisemmin nykyiseen verrattuna.

Yhteistyö ja palvelukyky täydentävät investointeja

Porin kasvusopimus on laaja-alainen kokonaisuus, jossa investointien lisäksi on kaavailtu yhteistyötä niin korkeakoulujen, turvallisuusalan kuin elinkeinoelämän kanssa. Sopimus sisältää myös kaupunkiorganisaation lupauksia palveluhalun ja -kyvyn kehittämisestä.

Kaupunkiorganisaation lupauksiin sisältyvät talouden tasapaino, hyvä johtaminen ja työllisyydenhoito. Yhtenä kärkenä on kaavoitus ja maankäyttö.

– Laajempaa aluetalouden kehitystä ei tapahdu ilman onnistunutta maanhallintaa, kaavoitusta ja luvitusta. Luodaan tästä Porin supervoimavara, Inna kaavailee.

Porin virkajohdon tavoitteena on, että valtuustoryhmät neuvottelevat kasvusopimuksesta siten, että se voitaisiin allekirjoittaa 4.3.2024.