Harry Kivijärven Lokki-veistos Porin Etelärannassa

Porin kaupunki julkisti oman julkisen taiteen ohjelmansa

Ohjelman tavoitteena on luoda yhtenäiset käytännöt julkisen taiteen hankkeiden käsittelylle ja toteutukselle. Ohjelmaan on kirjattu suuntaviivat ja tavoitteet, jotka ohjaavat kaupungin julkisen taiteen kehittämistä ja ylläpitoa.

Harry Kivijärven Lokki-veistos Porin Etelärannassa

Kyseessä on Porin ensimmäinen julkisen taiteen ohjelma. Sen on laatinut Porin kaupungin julkisen taiteen suunnittelutyöryhmä, joka koostuu sivistys-, elinvoima- ja ympäristö- sekä teknisen toimialan asiantuntijoista. Ohjelmassa kuvataan yhteys Porin kaupungin strategiaan, julkisen taiteen sijoituspaikat, hankintaprosessit, osallistuvat tahot ja teosten ylläpito.

Julkisen taiteen hankintoja ja hoitoa koordinoi jatkossakin julkisen taiteen suunnittelutyöryhmä. Sen vastuulla on kokonaiskuvan hallinta. Uusia teoksia toteutettaessa huomioidaan:

  • olemassa olevat julkiset teokset
  • tulevat hankkeet
  • kaupunkikehittämisen suunnitelmat ja tavoitteet
  • rakennetun ympäristön ominaispiirteet
  • kulttuuriympäristöt sekä niiden kulttuurihistoriallisten ja kaupunkikuvallisten arvojen säilyminen

– Ohjelma selkiyttää julkisen taiteen hankinnan ja ylläpidon käytänteitä Porin kaupunkiorganisaatiossa. Siihen on kirjattu toimintamalli, jonka avulla määritellään vuosittain mahdolliset prosenttitaidekohteet ja teosten hankintaprosessi, kulttuuriyksikön päällikkö Jyri Träskelin toteaa.

Prosenttiperiaate tarkoittaa sitä, että pieni osa rakennuksen tai infrakohteen rakentamis- tai peruskorjausbudjetista käytetään taiteen hankkimiseen. Porin kaupungin julkisen taiteen ohjelmassa prosenttiperiaatteella irrotettava määräraha suositellaan olevan 0,5–1 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista, riippuen kohteen luonteesta. Määrärahoja voidaan käyttää sekä kiinteiden taideteosten toteutukseen että lyhytkestoisten taiteellisten projektien rahoitukseen.

Julkisen taiteen suunnittelutyöryhmä ja teknisen toimialan päälliköt sopivat talousarvion laatimisen yhteydessä kohteista, joihin prosenttiperiaatetta sovelletaan. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kaupunginvaltuusto päättää määrärahasta seuraavalle vuodelle.

Riippuen hankkeen koosta kanavoidaan 5–15 prosenttia prosenttiperiaatevaroista olemassa olevien julkisten teosten huoltoon ja kunnostukseen. Varojen käyttö perustuu julkisen taiteen suunnittelutyöryhmän hyväksymään kunnostussuunnitelmaan.

Ohjelman tavoitteena on edistää monimuotoista ja inspiroivaa julkista taidetta. Se tarjoaa mahdollisuuden taiteen integroimiseen kaupunkitilaan ja luo pohjan yhteisöllisen ja elämyksellisen ympäristön tuottamiselle.

Porin kaupunginhallitus hyväksyi Porin kaupungin julkisen taiteen ohjelman kokouksessaan 25. maaliskuuta ja se on luettavissa Porin kaupungin verkkosivuilta.